Poslanci v Mestskej rade sa k odkúpeniu Domu kultúry postavili odmietavo.

Mesto Banská Bystrica má možnosť odkúpenia Domu kultúry (DK) za 6 miliónov eur. S ponukou prišiel súčasný vlastník, Zvolenská investičná, v zastúpení podnikateľa Petra Valacha. Ten v roku 2007 kúpil DK od Odborového zväzu KOVO s tým, že malo dôjsť k rekonštrukcii v hodnote 20 miliónov eur. Kvôli protestom architekta objektu Jozefa Chrobáka sa však projektové práce pozastavili a k dohode s autorom DK prišlo až v závere minulého roku. Valach odhaduje, že vybavenie a predloženie všetkých administratívnych podkladov potrvá dva až tri roky a s rekonštrukciou začne v roku 2014.

Aby sa počas nasledujúcich rokov zachovala kultúrna funkcia objektu, navrhuje Valach mestu dve varianty. Buď si Banská Bystrica prenajme kultúrne časti domu, alebo odkúpi celý objekt, s tým, že v priebehu troch rokov odpredá objekt naspäť podnikateľovi. V prípade odkúpenia by si mesto zobralo úver, úroky z neho by vykrylo prenájmom priestorov pre VAV Invest, ďalšej Valachovej firme.

Návrh ponuky pôjde pred Mestské zastupiteľstvo, na utorňajšej Mestskej rade sa však všetci zástupcovia poslaneckých klubov predbežne postavili proti odkúpeniu. „Pred troma rokmi sme chceli Dom Kultúry odkúpiť za 27 miliónov korún (900 000 eur pozn.red.), teraz za to máme dať niekoľkonásobne viac, napriek tomu, že tam nebolo nič urobené,“ povedal Tomáš Novanský (SMER-SD – HZDS – SNS), ktorému sa nepáčila aj suma milión eur na zníženie energetickej náročnosti budovy. Podľa jeho slov sú jednotlivé položky predražené a je to obídenie verejnej obchodnej súťaže, ktorá by za normálnych okolností musela byť na tieto práce vyhlásená. Martin Turčan (SDKÚ-DS) navyše spochybnil, že plánovaná investícia do fotovoltaiky zníži prevádzkové náklady budovy.

Novanský sa zamyslel aj nad využiteľnosťou týchto priestorov: „Zdá sa mi dať veľa takmer 200 miliónov korún za to, aby sme tam robili päť akcií ročne.“ Milan Smädo (nezávislý) hovorí, že aj prípadný nájom je pre mesto nevýhodný. „Sú to vysoké čiastky. Mestu by sa viac oplatilo za tieto peniaze vybudovať nové, multifunkčné centrum,“ poznamenal Smädo.

Valach v ponuke mestu píše, že v prípade zamietavého stanoviska bude musieť pristúpiť ku komerčnému využitiu priestorov, keďže jeho spoločnosť „nedisponuje fundovaným zázemím na prevádzku a organizovanie kultúrnych akcií.“ Novanský však hovorí, že bez súhlasu mesta súkromník nemôže zmeniť účel objektu a zároveň sa pýta: „Načo to vtedy (v roku 2007 pozn.red.) pán Valach kupoval, keď teraz nemá kapacity na prevádzku kultúrneho zariadenia?“

Dom kultúry odkúpil VAV Invest koncom roku 2007 od Odborového zväzu KOVO za bližšie nešpecifikovanú sumu. Podľa slov vtedajšieho predsedu OZ KOVO malo ísť o niekoľkonásobne vyššiu sumu ako ponúkalo za Dom kultúry mesto Banská Bystrica (20-25 miliónov korún), no podľa neskorších vyjadrení Petra Valacha išlo o sumu menšiu ako 100 miliónov korún. Investor plánoval DK zrekonštruovať, pričom mala vzniknuť estrádna hala s kapacitou 2000-2500 osôb, súčasťou objektu sa mali stať aj priestory pre komerčné využitie. Celková výška investície bola odhadovaná na 600 miliónov korún (20 miliónov eur). V roku 2008 však príprava rekonštrukcie zastala kvôli nesúhlasu autora budovy, architekta Jozefa Chrobáka, s návrhom, ktorý si VAV Invest dal vypracovať u inej architektonickej kancelárie. Následne Valach prostredníctvom spoločnosti Zvolenská investičná prenajal budovu mestu Banská Bystrica za nájom 6 miliónov korún ročne (200 tisíc eur), VAV Invest si však časť priestorov v DK prenajal a platil mestu 4,5 milióna korún ročne (150 000 eur). Zmluva o prenájme bola platná do konca roka 2010, pre porušenie  však došlo v júni k predčasnému vypovedaniu, o čom BBonline.sk v minulosti informoval. V závere minulého roku sa investor dohodol s architektom Chrobákom a plánovaná rekonštrukcia sa stala reálnejšou.