Niekdajší kultúrny stánok, dnes chátrajúca a svojmu účelu nevyhovujúca monumentálna budova v centre mesta. Po odmietnutí rekonštrukčných prác zo strany pôvodného architekta už svetlú budúcnosť „dekáču“ predpovedal málokto. Avšak zdá sa, že Banská Bystrica sa svojho plnohodnotného kultúrneho stánku predsa len dočká.

„To čo sme v minulosti pozastavili, tak sme sa teraz s bývalým architektom pánom Chrobákom dohodli a predsa len pripravujeme premenu Domu kultúry, v priebehu dvoch, troch rokov na to, na čo by mal fungovať. Bystrici chýba sála pre dvetisíc ľudí na kultúru, na zábavu, na koncerty. Chýba tu multifunkcia. Banskú Bystricu treba kultúrne povzniesť a verím, že aj nový primátor túto sféru naštartuje,“ povedal pre BBonline.sk Peter Valach, konateľ známej investičnej spoločnosti VAV invest, s. r. o., ako aj aktuálneho vlastníka budovy Zvolenskej investičnej, s. r. o.

Budova Domu kultúry, už niekoľko rokov známeho ako Europa Culture Center (ECC), bola postavená v roku 1978. Využíval ju odborový zväz KOVO, známa preto bola aj ako Dom odborov. V decembri 2007 ju odkúpila spoločnosť VAV invest, s. r. o.  Investičná spoločnosť od začiatku deklarovala záujem vybudovať z chátrajúceho a nevyhovujúceho kultúrneho stánku skutočné centrum kultúry, čo by si vyžiadalo rozsiahle stavebné zásahy do pôvodnej budovy. S tými nesúhlasil architekt pôvodného návrhu Jozef Chrobák, ktorý mal navrhnúť vlastné, avšak pre investora nevyhovujúce riešenie a tým zablokoval možnú obnovu objektu. Po tom, čo investor dočasne sám ECC prevádzkoval, prenajal priestory mestu, ktoré ho využívalo pre potreby PKO. To muselo v polovici roka priestory opustiť, aj vzhľadom na niekoľkonásobné porušenie zmluvy o prenájme. V tejto súvislosti sa však spomínali aj spory o časť pozemkov pod ECC, ktoré patria mestu a za tieto si samospráva vyúčtovala nájom vlastníkovi budovy.