Keďže poslanci nestihli pred týždňom prerokovať bohatý program, v utorok sa stretnú opäť. Čakajú ich zväčša formálne body.

Ilustračné foto: FR

Ak žiadny z poslancov nepríde s návrhom na zaradenie nového bodu programu, zastupiteľov čaká na schválenie resp. odmietnutie 11 položiek. Jedná sa zväčša o informatívne správy, ktoré by mali zobrať na vedomie. Prerokuje sa plnenie uznesení mestského zastupiteľstva, správy hlavného kontrolóra, či činnosť primátora a viceprimátorky.

Na záver dostanú priestor interpelácie poslancov a v nich obsiahnuté námietky a pripomienky občanov ku každodenným problémom mesta.

Spomenuté body boli pôvodne naplánované na prerokovanie minulý týždeň. Keďže sa však zasadnutie pretiahlo, primátor Gogola o 17:15 rokovanie prerušil. Viac sa o priebehu 7. zasadnutia  dočítate tu. Podobne ako v minulosti bude BBonline.sk informovať od 9:00 na živo priamo z Veľkej siene Mestského úradu.