Leto sa pre našich mestských poslancov končí o pár dní skôr, v utorok sa totiž stretli na prvom poprázdninovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. Na programe rokovania bola už druhá zmena tohtoročného rozpočtu, poslancom bola na vedomie daná aj výročná správa mesta za rok 2010, prerokovali úplne nové VZN o verejnom poriadku, ale najočakávanejšou udalosťou zasadnutia bola správa o stave plážového kúpaliska, proti ktorému sa medzi občanmi spísala aj petícia…

Aj utorňajšie zastupiteľstvo ste mohli sledovať prostredníctvom živého videoprenosu na infonet.tv…

—————————————————————————————————————————————

Pre aktualizáciu je potrebné znovuobnovenie stránky. Správy sú radené od najnovšej po najstaršiu.

17.17 – Primátor Peter Gogola ukončil, respektíve prerušil dnešné zasadnutie.

17.16 – Potvrdené, prerušené 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici bude zvyšným programom pokračovať presne o týždeň – 27. septembra 2011.

17.07 – Poslancom zostalo na programe vyše desať bodov rokovania.

17.06 – Primátor prerušil rokovanie, zástupcovia poslaneckých klubov sa teraz dohodnú na termíne, kedy bude 7. zasadnutie pokračovať. Všetko nasvedčuje budúcemu utorku. Teraz je už najmä mužské osadenstvo mysľou na hokejovom derby, ktoré začína o 18.00 h.

17.05 – Poslancami navrhnuté úlohy pre primátora a prednostu na zabezpečenie nápravy a vykonanie znaleckého posudku boli prijaté.

16.58 – Katreniak tvrdí, že spoločnosť AQUALAND si nesprávne zvolila investičné priority.

16.55 – Juraj Sninský reaguje na viaceré vystúpenia poslancov: „Spoločnosť dodržuje nájomnú zmluvu a tvrdím to verejne. Nemám tlačiareň na peniaze, ale prioritne sme museli riešiť to, čo bolo predmetom nájomnej zmluvy. Pomohla nám Všeobecná úverová banka a ja ako fyzická osoba som dával peniaze spoločnosti, aby sa to mohlo krvopotne dokončiť. Samozrejme, že je potrebné tam veci ďalej uskutočňovať. Dal som na verejné vedomie, aby sa nešpekulovalo, čo zase Sninský vymýšľa, že ak príde investor, nemám problém postúpiť spoločnosť a tento krásny areál. Treba na to totiž množstvo energie a obetavej práce mojich spolupracovníkov a brigádnikov. Mrzí ma, že to beriete tak, že nechceme. Chcem, aby sme si tu všetci žili v pohode.“

16.46 – Novanský chce uložiť primátorovi, aby spolu so spoločnosťou AQUALAND zabezpečili nápravu občanmi  kritizovaných skutočností.

16.42 – Poslankyňa Priehodová navrhuje, aby mesto zrealizovalo znalecký posudok na dokladované stavebné akcie na kúpalisku. Podobný už pri tom vlani pre finančnú náročnosť zamietol ex-primátor Saktor.

16.29 – „Na plážovom kúpalisku je preinvestovaných viac ako 3 540 000 eur, tak tu viacerí obyvatelia apelovali, že ich nevidieť,“ začal svoj výstup Milan Lichý. „Stav kúpaliska je fiasko,“ doplnil Pavol Katreniak.

16.19 – Na základe petície obyvateľov bol včera vykonaný poslanecký prieskum. Sninský reaguje na sťažnosti obyvateľov. Termálna voda bola podľa neho zabezpečená v júli, v auguste už podľa neho tepelné čerpadlá nedokázali zabezpečiť potrebný výkon, čo by sa malo do ďalšej sezóny zmeniť zvýšením kapacita čerpadiel. Sninský rovnako súhlasí, že toalety si zaslúžia rekonštrukciu. Odvoláva sa ale na vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorý by nepovolil prevádzku kúpaliska, keby nebol zabezpečený dostatočný počet toaliet.

16.18 – Sninský predkladá informácie zo svojho materiálu, ktorý nájdete tu…

16.10 – Dostávame sa ku kúpalisku. Vystúpi aj konateľ spoločnosti AQUALAND Juraj Sninský. Obhajovať musí prioritne praktické plnenie preinvestovanej čiastky.

16.08 – Celkovú expanziu MsP aj do Seliec aj na Hrochoť už väčšinovo poslanci schválili. Klub BBA a Pavol Bielik boli proti.

16.07 – Za expanziu výhradne do Seliec, ktorú navrhol Vladimír Pirošík bolo len niekoľko poslancov, väčšina sa zdržala – návrh prijatý nebol.

16.06 – Prítomných v sále je aktuálne 23 poslancov.

16.00 – Podľa Pavla Katreniaka by mala mestská polícia presvedčiť, že to vie robiť v Banskej Bystrici, doma a potom ísť za hranice chotára. Podľa neho nie je chyba v „chlapcoch“, ale vo vedení MsP. Reaguje primátor Gogola, podľa ktorého vzhľadom na možnosti výsledok mestskej polície nie je vôbec taký zlý.

15.57 – Pirošík upozorňuje, že MsP má stále podstav. „Mám za to, že príslušníkov mestskej polície je málo a ešte to málo ideme deliť,“ dodal Pirošík s tým, že je za vyskúšanie len v Selciach, ktoré sú bližšie.

15.55 – Gogola upozorňuje, že mesto zatiaľ nemá s týmto skúsenosti a mal by sa vyskúšať navrhovaný formát.

15.54 – Martin Turčan navrhuje, aby príjmy z tejto činnosti plynuli priamo do rozpočtu MsP, nie mesta.

15.52 – Poslanci sa teraz zaoberajú činnosťou Mestskej polície, ktorá by mala zabezpečovať svoje služby aj pre obce Selce a Hrochoť, z čoho budú plynúť do rozpočtu mesta ďalšie príjmy. Ako uvádza Ľubomír Piterka – náčelník MsP, mestskí policajti by mali s touto činnosťou začať v novembri.

15.42 –  Na programe zastupiteľstva niekoľko lokálnych zmien územného plánu v centrálnej mestskej zóne i ďalších častiach mesta.

15.40 – Spolufinancovanie aj pri tomto projekte schválené.

15.29 – Pavlovi Bielikovi vadí aj v tomto prípade, že mesto sa zaviaže k spolufinancovaniu, kedy nebude vedieť presnú sumu. Maximálna v tomto prípade je vo výške 25 tisíc eur.

15.27 – Ján Chladný sa ani tak nevyjadruje k projektu, ale grafickej stránke jeho prezentácie kde bolo použité známe heslo: „Za živa v Bystrici, po smrti v nebi. To vôbec nie je pravda. Historik vám povie, že v Bystrici vám bolo zle v nebi vám bude dobre. Odpustime si tieto slovné hračky,“ vyjadril sa Chladný.

15.25 – Cieľom banskobystrickej časti projektu je získať nenávratný finančný príspevok vo výške 500 tisíc eur.

15.23 – Cieľom projektu je podľa Molitorisa pracovať na projekte rozvoja spoločnej banskej histórie s mestom Salgotarján, ktorá je typická pre obidve mesta. Našim zámerom je vybudovať náučný chodník po tzv. „Veľkom baníckom okruhu“, ktorý by približoval našu bohatú banícku minulosť, prírodné podmienky záživnou a prístupnou formou, podľa vzoru vyspelých geoparkov v Európe. Súčasťou je aj vytvorenie štúdie banského múzea či banského skanzenu.

15.20 – V rámci projektu cezhraničnej spolupráce s Maďarskou republikou teraz Matúš Molitoris prezentuje ďalší projekt – Budovanie produktov turizmu. Cieľom je získanie príspevku na oblasť cestovného ruchu.

15.17 – Mestské zastupiteľstvo schválilo 5% spolufinancovanie revitalizácie Mestského parku, ale na návrh poslankyne Priehodovej sa do tohto zahrnie aj park pri Radvanskom kaštieli.

15.15 – Mária Jaďuďová dosiaľ odpovedala na otázky poslancov ohľadom tohto projektu.

15.10 – Poslanci kritizujú, že májú v tejto chvíli odsúhlasiť v podstate „bianko šek“ ako povedal Pavol Bielik. Predkladatelia projektu totiž zatiaľ nepoznajú konečnú sumu projektu a teda ani výšku spolufinancovania.

14.53 – Poslanec Martin Turčan spochybňuje možnosť stihnúť podanie projektu revitalizácie parku, keďže komisia pre revitalizáciu parku v súčasnosti ešte len nanovo začína kreovať projekt obnovy parku. Kompletný projekt sa však k žiadosti o príspevok nepredkladá, upresňuje jedna z autoriek projektu Mária Jaďuďová.

14.49 – Mesto Banská Bystrica má možnosť v rámci cezhraničnej spolupráce s Maďarskou republikou získať prostriedky z fondov EÚ. Jedným z pripravovaných projektov je projekt revitalizácie mestského parku. Od samosprávy je potrebné 5% spolufinancovanie projektu.

14.45 – Mestské zastupiteľstvo spätne schválilo sumu 3 500,- € ako príspevok na podujatie Anderleho Radvaň.

14.41 – Aktuálne sa poslanci MsZ Banská Bystrica zaoberajú prehľadom realizovaných a nerealizovaných investičných akcií v jednotlivých volebných obvodoch. Nájdete ich tu… Materiál poslanci vzali na vedomie.

14:34 – Poslanci sa dostali k bodu – Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2007-2013 v roku 2010. Kompletné vyhodnotenie nájdete tu…

14.32 – Základná škola na Bakossovej ulici číslo 5 už nesie meno Základná škola Jána Bakossa – poslanci toto vzali na vedomie a zosúladili zriaďovaciu listinu s prepožičaným názvom.

14.30 – Mestské Centrum voľného času sa môže tešiť na viac detí. Poslanci schválili, že poplatok za krúžky mestského centra voľného času budú v nulovej výške. Dosiaľ deti platili za krúžok 5 eur.

14.23 – Priehodová navrhla, aby zastupiteľstvo úradu nariadilo vytipovať ďalšie lokality na vznik komunitných centier.

14.20 – Po prestávke (takmer hodinovej) sa pokračuje zriadením Komunitného centra v Sásovej. To už dlhšie funguje, v tejto chvíli ide len o jeho riadne uvedenie do života. Poslanec Chladný navrhol, aby sa komunitné centrá pre budúcnosť organizovali pod komunitnými centrami.

13.26 – Primátor vyhlásil polhodinovú obedovú prestávku.

13.24 – Z ďalších preberaných bodov vyberáme určenie názvov nových ulíc v meste. V Banskej Bystrici už bude uznesením Mestského zastupiteľstva Diamantová, Zafírová, Topásová, Platinová či Jantárová ulica, ale napríklad aj Ulica Svetozára Stračinu.

13.07 – „Navrhované VZN je silné. Keby sa aspoň 70% z neho úplne dodržiavalo, kvalita života a životného prostredia by sa zvýšila,“ povedal Pavol Bielik krátko predtým, ako poslanci schválili nové VZN.

12.59 – Poslanci sa teraz dostávajú k novému VZN o verejnom poriadku. V novom nariadení je zahrnutý aj dobre známy návrh zákazu prikrmovania holubov, ktorý presadzoval Vladimír Pirošík, presne sa ním požadovaný návrh v novom návrhu upravuje takto: zakazuje sa „…kŕmiť napriek predchádzajúcej písomnej výzve Mesta voľne žijúce holuby alebo voľne sa pohybujúce psy alebo voľne sa pohybujúce mačky domáce…“

12.55 – Zastupiteľstvo prijalo nové VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Kompletné platné nové znenie nájdete tu…

12.50 – Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie výročnú správu mesta za rok 2010, z ktorého pre obraz vyberáme: „Mesto Banská Bystrica v roku 2010 hospodárilo so schodkom rozpočtu v sume 2 462 410 Eur. Schodok bol v priebehu roka vykrytý zapojením príjmových finančných operácií. V porovnaní s rokom 2009, kedy predstavoval schodok rozpočtu 1 100 783 Eur, došlo k prehĺbeniu schodku o 123,70 %. Dôvodom boli prejavy hospodárskej a finančnej krízy, ktorá mala najväčší dopad na samosprávy práve v roku 2010. Schodok ovplyvnilo aj pomalé napĺňanie kapitálových príjmov. Najväčšou príjmovou položkou rozpočtu mesta v roku 2010 boli podielové dane, ktoré tvorili 34,36 % z celkových príjmov mesta.“

12.49 – Zmena rozpočtu komplexne bola prijatá všetkými 27 poslancami.

12.48 – Katreniakov návrh, aby Dopravný podnik predložil zastupiteľstvu na novembrové zasadnutie prehľad svojich strát z minulých rokov bol prijatý.

12.45 – Podľa programu zasadnutia už mali zastupitelia rokovať o 15. bode, reálne sa momentálne prerokúva bod číslo 5. – Návrh na zmenu rozpočtu.

12.36 – „Dodnes je všetko tak, ako to bolo pred tridsiatimi rokmi. Nejde tu len o pece, mám obrovské sťažnosti aj na dom smútku kde nefunguje klimatizácia, ozvučenie je jedna hanba. Treba sa nad tým zamyslieť. Nech sa to pripraví aj z jednej aj z druhej strany. Výmenou pecí sa nepohneme dopredu,“ hovorí Milan Smädo. Reaguje Ján Chladný: „Keď je šanca na pece, treba riešiť pece. Keď sa dá urobiť jedna vec, nech sa urobí aspoň jedna vec poriadne.“

12.32 – „Zvažujem či prednosta Rybár vníma čo sa tu deje, pretože to, či sa dajú zrekonštruovať pece, by si mal on zobrať za svoju hlavnú úlohu,“ hovorí Ján Chladný.

12.29 – Pavol Bielik upresňuje, že Rybárove informácie nie sú správne a ZAaRES má záujem o prevádzku krematória. Rybár však ešte predtým podotkol, že z fondov EÚ by boli uhradené len kremačné pece, nie komplexná rekonštrukcia.

12.27 – Diskusia poslancov aj k problematike krematória, keďže na jeho rekonštrukciu by mesto mohlo získať prostriedky z EÚ. ZAaRES podľa prednostu Rybára o jeho prevádzku nemá záujem, dlhšie sa už hovorí o jeho prenájme, ale zatiaľ sa reálne nič nepripravuje.

12.19 – V hospodárení mesta by nemalo dôjsť k výrazným zmenám, akurát dochádza k presunu financií  medzi jednotlivými kapitolami. Z návrhu napríklad vyplýva, že vzhľadom k oneskoreniu prípravy rekonštrukcie Rudlovského potoka nie je reálne realizovať akciu tento rok, preto sa vyčlenené prostriedky presunú na rekonštrukciu miestnych komunikácií.

12.15 – Zasadnutie pokračuje po dlhšej prestávke a síce druhou zmenou tohtoročného rozpočtu mesta.

11.38 – Peter Gogola: „Vzhľadom na to, že rokujeme už dva a pol hodiny bez prestávky, s ohľadom na zásady psychohygieny vyhlasujem desaťminútovú prestávku.“

11.34 – Maratón nakladania s majetkom mesta pokračuje, cez prázdniny sa žiadostí na úrade nakopilo. Vzhľadom na schválený program je možné predpokladať, že zastupiteľstvo dnes svoje 7. zasadnutie nedokončí.

11.27 – Zasadnutie pokračuje schvaľovaním prenájmov mestských priestorov.

10.53 – Pokračujúce drobné odpredaje oživilo len hlasnejšie telefonovanie poslanca Petra Bielika vychádzajúce z poslaneckých lavíc, či občas zvoniace telefóny poslancov…

10. 30 – Priebežné schvaľovanie odpredajov majetku mesta. Tradične drobné pozemky k domom a podobne.

10.16 – Radnica je za nami, zámenu neodporučili len poslanci Dubačová, Lichý, Kuracina, Katreniak, Priehodová a Skokanová. Ďalší štyria sa zdržali. Zastupiteľstvo väčšinou túto informáciu vzalo na vedomie a zámenu odporučilo. Stanovisko poslancov však nemá právnu váhu.

10.13 – Vladimír Pirošík žiada poslancov, aby sa začali zaoberať svojím programom, keďže k zámene Radnice sa zastupiteľstvo vyjadriť nemôže. Rozhodujúce slovo má valné zhromaždenie MBB.

10.11 – Milan Smädo hovorí, že problém Radnice zamestnáva mestských poslancov už roky a podľa neho už táto budova stála asi pol miliardy korún.

10.06 – Milan Lichý vyjadril svoj verejný nesúhlas so zámenou Radnice s BBSK.

9.59 – Pavol Katreniak poukazuje na to, prečo sa vôbec Radnica dávala do rúk MBB. Mestská spoločnosť totiž podľa neho mala zámer, ktorý sa nakoniec nerieši a dnes nevie čo s budovou. „Záujemcom je len kraj a keď nie kraj, tak tam nebude nikto. Takáto akciová spoločnosť je na figu,“ povedal Katreniak.

9.49 –  Od Bielika cez Turčana až po Gajdošíka spomienky na ex-poslanca Michala Buceka, ktorý pred rokmi poukazoval na fakt, že Radnica v podstate nie je Radnicou, keďže sa historicky jedná len o meštiacky pavlačový dom. Poslanci poukazujú aj na pôvodný projekt, ktorý by bol dnes už nepoužiteľný, kedy sa mali v zadnom trakte budovať apartmánové byty.

9.43 – Pavol Bielik sa opýtal na cenu, ktorú platí mesto za využitie prednej časti radnice. Bobák v spolupráci s ekonomickým námestníkom Slaným odpovedajú, že je to suma 16 tisíc eur mesačne.

9.41 – Poslanec Chladný poukázal na to, že budova na ulici Janka Kráľa je lukratívna a zrejme sa ju skutočne podarí predať, ale budova bývalej SPŠ stavebnej je podľa neho „čierny Peter v hrsti“. Podľa Chladného totiž žiadna škola predpokladaný nájom MBB platiť nebude.

9.38 – Teraz niekoľko otázok Martina Turčana, ktorému Bobák vysvetľuje, že MBB by chcela jednu z dvojice získaných budov predať, aby okamžite znížila svoje zadĺženie a druhú budovu zanechať v prenájme.

9.28 – Bobák teraz odpovedá na otázky poslancov. Milan Lichý sa pýta na nevyužitie predkupného práva zo strany mesta. To však zostáva aj pre nového vlastníka – BBSK, zachované.

9.25 – Bobák vysvetľuje, že objekt bývalého „pionierskeho“ domu a bývalej SPŠ stavebnej sú pre MBB perspektívne. „Chceme ich využiť komerčne, ale najlepšie tak, aby z nich plynul prínos mestu. Boli by sme radi, keby táto budova slúžila účelu, ktorý má, čiže školstvu. Máme v tomto smere záujemcov od dvoch základných a jednej vyššej odbornej školy,“ povedal Bobák. MBB chce v prvom rade využitím týchto nehnuteľností znížiť svoje dlhové zaťaženie, čím by sa následne výrazne mohol znížiť nájom mesta za prednú časť Radnice.

9.18 – Program zasadnutia schválený. Začína sa rokovanie a hneď v jeho úvode predseda predstavenstva mestskej spoločnosti MBB, a.s. – Ľubomír Bobák približuje situáciu ohľadne Radnice.

9.14 – Primátor sťahuje z rokovania bod 24. týkajúci sa zmien a doplnkov územného plánu ohľadom centrálnej mestskej zóny na Murgašovej ulici. Naopak na rokovanie by sa mala dostať revitalizácia mestského parku z fondov EÚ. Zastupiteľstvo by sa malo vyjadriť aj k zámene zadného traktu Radnice spoločnosťou MBB so samosprávnym krajom. Ale prerokuje aj bod budovanie produktov turizmu.

9.10 – Odhlasovaná dnešná návrhová komisia v zložení Tomáš Novanský, Milan Lichý a Pavol Bielik.

9.07 – Prítomných je 28 poslancov. Poslankyne Gajdošíková, Priehodová a Laššáková sú dnes ospravedlnené. Popoludní rokovanie opustí aj poslanec Kuracina a Smädo.

9.05 – Príjemný deň z Veľkej sály Mestského úradu v Banskej Bystrici. Program poprázdninového zastupiteľstva je skutočne bohatý, podľa predloženého materiálu by sa malo končiť až okolo 17.00 h. Každopádne čaká nás bezpochyby niekoľko zaujímavých bodov rokovania.