Mestskí poslanci pred niekoľkými mesiacmi požiadali primátora Petra Gogolu a viceprimátorku Katarínu Čižmárovú, aby zastupiteľstvu predložili informáciu o svojej činnosti.

Okrem nikdy nekončiaceho podpisovania dokumentov od júna najvyšší predstavitelia mesta najčastejšie rokujú s poslancami, vedúcimi pracovníkmi úradu, ale aj bežnými občanmi. Veľkú časť ich pracovného programu však zaberajú účasti na oficiálnych podujatiach.

Kompletný sumár práce primátora Petra Gogolu nájdete v tomto linku…

Kompletný sumár práce viceprimátorky Kataríny Čižmárovej nájdete v tomto linku…