Banská Bystrica obsadila 9. miesto v hodnotení otvorenosti samospráv. Pohoršila si nielen tabuľkovo, ale aj celkovým výsledkom.

Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) zostavila rebríček 100 najväčších samospráv podľa ich otvorenosti. Analytici skúmali jedenásť oblastí, medzi nimi napríklad prístup k informáciám, účasť verejnosti na rozhodovaní či etika a konflikt záujmov. Banská Bystrica sa so ziskom 63% umiestnila na 9. mieste. Podobné hodnotenie zostavila TIS aj pred dvoma rokmi, kedy sa mesto mohlo popýšiť druhým miestom so ziskom 70%.

TIS tentoraz posudzoval mierne odlišné kritériá ako pred dvoma rokmi, základné kapitoly však ostali zachované. Najhoršie hodnotenou oblasťou Banskej Bystrice bola personálna politika, kde nesplnilo mesto ani jedno z kritérií. Podobne zle obstál aj predaj a prenájom majetku, kde sme získali iba 10%. Naopak najlepšie s plným 100-percentným ziskom skončilo mesto v oblasti prístup k informáciám. Celkový rating Banskej Bystrice klesol z B+ na B. Transparency pritom vykonalo v apríli 2011 na Mestskom úrade v Banskej Bystrici audit a vedenie mesta na čele s primátorom Petrom Gogolom sa zaviazalo aplikovať opatrenia z neho vyplývajúce.

Najlepšie v hodnotení obstála Šaľa so ziskom 83%, druhý bol Martin so 77% a tretia Rožňava so ziskom 74%. Najhoršie spomedzi 100 najväčších samospráv skončil Vranov nad Topľou (29%), Bytča (29%) a Sabinov (29%).