Podľa hodnotenia Transparency International Slovensko (TIS) je Banská Bystrica druhounajotvorenejšou a najtransparentnejšou samosprávou na Slovensku.

ilustračné foto: Braňo Račko

Najlepšie hodnotenie dostalo Mesto v oblastiach prístup k informáciám rozpočet, naopak najhoršie v oblasti obecné podniky a investície. Okrem tejto jednej kapitoly dosiahla Banská Bystrica nadpriemerné hodnotenie (v porovnaní s ostatnými samosprávami) vo všetkých hodnotených oblastiach. Kritéria TIS pre otvorenú samosprávu splnilo Mesto na 70% a odnieslo si hodnotenie B+.

Rebríček miest bol vytvorený zo 100 najväčších samospráv na Slovensku, najviac podmienok otvorenosti a transparentnosti splnila Šaľa (71%,A-), na treťom mieste sa umiestnil Martin (67%, B+). Na opačnom konci skončili mestá Krompachy (23%, E+), Smižany (22%, E+) a  Zlaté Moravce (22%, E+).

Dovedna sa hodnotilo 11 oblastí. Podľa výsledkov 49% samospráv ani raz za posledný rok nepoužilo elektronickú akciu a až 89% nezverejňuje zoznam uzatvorených zmlúv. Ani polovicu z podmienok nesplnilo 82 zo 100 skúmaných samospráv.