Ku koncu roka 2019 žilo v Banskej Bystrici 76 147 ľudí a takmer päťsto z nich nesie jedno priezvisko. Popri základných demografických štatistikách samospráva od minulého roka podrobnejšie zverejňuje aj ďalšie údaje o obyvateľoch mesta. Medzi tieto patrí aj počet občanov podľa priezvisk. Vedeli ste, že v Bystrici je najviac Kováčovcov?

Až 248 žien a 238 mužov v 76-tisícovej Banskej Bystrici nesie meno Kováčová, respektíve Kováč. S veľkým odstupom ide o najčastejšie priezvisko obyvateľov mesta. V nedávnej minulosti išlo dokonca o najrozšírenejšie priezvisko na celom Slovensku. Ako je známe, pôvod tohto priezviska pochádza od kováčskeho remesla.

V rebríčku najčastejších priezvisk nasledujú Bučkovci (151 mužov a 145 žien). Práve Banská Bystrica je pritom podľa dostupných údajov mestom s najväčším výskytom ľudí tohto mena, zvlášť v Sásovej.

Na pomyselnom treťom mieste sa v Banskej Bystrici umiestnili Majerovci (157 žien a 129 mužov). Nasledujú Oravcovi (132 žien a 120 mužov) a päticu najčastejších priezvisk v meste uzatvárajú Záslavovci (122 mužov a 113 žien).

V ďalšom rebríčku najčastejších priezvisk to už nie je natoľko vyrovnané medzi mužskými a ženskými reprezentantmi mena. Do desiatky najčastejších priezvisk v meste sa dostali muži s priezviskom Snopko (112) a ženy s priezviskami Kováčiková (111), Luptáková (109), Kmeťová (105), Bartošová (102) alebo Krnáčová (102).

Banskobystričania spolu nosia až 18 529 rozličných priezvisk, v čom sú však započítané aj mužské a ženské alternatívy mien. Žien s jedinečným priezviskom v meste žije 10 184 a mužov 8 345.