Banská Bystrica zaznamenala v roku 2019 najvýraznejší úbytok obyvateľstva za ostatné štyri roky. Počet obyvateľov mesta klesá kontinuálne od roku 2002.

Aj keď v Banskej Bystrici dlhodobo žije viac žien, ako mužov, v minulom roku sa v meste pod Urpínom opäť narodilo viac chlapcov. Ako informuje samospráva na základe štatistík matričného úradu, počas uplynulých dvanástich mesiacov narodilo 1313 detí, čo je o 62 viac ako v roku 2018. Opäť vedú chlapci s počtom 665. Dievčat sa narodilo 648. Malých Banskobystričanov z toho bolo 748.

Štatistiky matriky zaznamenali oproti minulému roku viac úmrtí v nemocnici, konkrétne 1250.  Banskobystričanov celkovo umrelo 725.

„Do Banskej Bystrice sa prisťahovalo 923 ľudí. Odsťahovalo sa 1217 obyvateľov, čo je menej ako vlani. Najčastejšie odišli do Českej republiky, Talianska a Rakúska,“ približuje hovorkyňa primátora mesta Dominika Mojžišová.

Vývoj počtu obyvateľov Banskej Bystrice

Úbytok obyvateľov mesta tak pokračuje. Na konci roka 2019 žilo v meste 76 147 obyvateľov. Z toho bolo 35 732 mužov a 40 415 žien. Priemerný vek Banskobystričanov bol ku koncu roka 43,38 roka.

Vlaňajší úbytok počtu obyvateľov (285) je najvyšší za ostatné štyri roky. Najvýraznejší pokles počtu obyvateľov bol v roku 2006, keď počas roka mestu ubudlo až 661 obyvateľov. Ešte do roku 2002 pritom počet obyvateľov narastal. Následne sa však trend zmenil a okrem prirodzeného demografického vývoja zmenu ovplyvnilo najmä sťahovanie tunajších obyvateľov do okolitých obcí a miest, ale aj sťahovanie do iných miest Slovenska a zahraničia.