Väčšina verejných obstarávaní mala iba jedného záujemcu. Konkurenciou by sa mohli výrazne  znížiť náklady verejného sektora, konštatuje vo svojej správe Transparency International Slovensko (TIS).

AKTUALIZÁCIA 11.02.2011: Oprava: BBonline.sk uverejnil nepravdivé informácie o počte záujemcov vo verejných obstarávaniach mesta Banská Bystrica

Ilustračné foto: Braňo Račko

Slabá konkurencia – takto možno charakterizovať verejné obstarávanie na Slovensku. Podľa zistení TIS až 43% verejných obstarávaní skončilo iba s jednou ponukou. Priemer predložených ponúk na jedno obstarávanie dosahuje číslo 1,6.

Aj keď správa konštatuje, že tendre samospráv mali dvakrát väčšiu súťaživosť ako obstarávania ministerstiev, v Banskej Bystrici to veľmi neplatí. Od roku 2009 sa až v 15 z 18 obstarávaní objavil iba jeden uchádzač. Celkový priemer počtu uchádzačov na jeden tender  od roku 2005 dosahuje číslo 1,63.

Za hlavnú príčinu nízkej konkurencie v slovenských tendroch považuje TIS veľkú voľnosť obstarávateľov pri určovaní podmienok účasti, či vylučovaní došlých ponúk zo súťaže. To odrádza potenciálnych uchádzačov.

Podľa TIS by pritom každé zvýšenie počtu konkurentov mohlo priniesť zníženie finálnej ceny o 5 až 8%. Dôkazom toho sú aj banskobystrické verejné obstarávania. V súťaži o dodávku kontajnerov z novembra 2009 predložilo ponuku osem záujemcov a mestom predpokladanú cenu 494 590 eur sa podarilo znížiť na 207 520 eur. Podobne aj v prípade súťaže o realizáciu PPP projektu na rekonštrukciu chodníkov sa podarilo vďaka konkurencii troch ponúk a využitiu elektronickej aukcie znížiť cenu o dva milióny eur. Transparency International uvádza, že keby sa Slovensko priblížilo k európskemu priemeru 4,6 ponuky na jedno obstarávanie, mohol by slovenský verejný sektor ušetriť miliardu eur ročne.

Tabuľku uskutočnených verejných obstarávaní Mestom Banská Bystrica od roku 2009 si môžete stiahnuť v .pdf formáte,