Občianske združenie Barani – Hokejová škola Michala Handzuša v Banskej Bystrici zastrešuje mládežnícky hokej. Ani tento klub pre rok 2023 nedostal od mesta žiadnu dotáciu, s čím sa chce vysporiadať bez zvýšenia poplatkov pre rodičov detí. Nová požiadavka mestskej firmy MBB na platenie nemalého nájmu za štadión však klub nepríjemne prekvapila. Jeho členovia prišli protestovať na mestský úrad pred začiatkom utorkového zasadnutia zastupiteľstva.

Ako sme už informovali, mesto v rámci úsporných opatrení pre rok 2023 nielen stoplo všetky dotácie v športe či kultúre, ale nevyčlenilo ani dostatočne vysoké prostriedky na prevádzku športovísk.

V prípade zimného štadióna, ktorý spravuje mestská firma MBB, to bolo len 750-tisíc z potrebných približne 1,1 milióna eur na dofinancovanie jeho prevádzky. Mestská firma preto začala oslovovať jednotlivých nájomcov s nutnosťou podieľať sa na financovaní prevádzky štadióna. V prípade klubu HC ’05 Banská Bystrica došlo k dohode, aj keď klub avizoval, že pre nečakané náklady bude musieť prehodnotiť svoje výdavky aj po športovej stránke.

Zatiaľ čo HC ’05 Banská Bystrica má platiť približne 150-tisíc eur, od mládežníckeho klubu by mestská firma chcela približne 160-tisíc.

Na mestskom zastupiteľstve vysvetlil poslancom jednotlivé prevádzkové náklady zimného štadióna zástupca prednostky mestského úradu a člen predstavenstva mestskej firmy MBB Juraj Džmura. Ako uviedol, prevádzka štadióna ako celku si v roku 2023 vyžiada celkom 1,7 milióna eur. Keď sa z tejto sumy odpočítajú splátky úverov a náklady nájomcov, zostane podľa neho suma 1 045 086 eur. „To znamená, na hokej sa všetci v Banskej Bystrici skladáme sumou milión eur, lebo túto sumu treba zaplatiť,“ povedal.

Podľa kalkulácie MBB, a.s. sú ročné náklady na činnosť mládežníckej hokejovej akadémie na štadióne z toho vyše 538-tisíc eur. Po započítaní záväzku voči SZĽH ohľadom poskytovania bezplatných hodín pre mládež, zostáva podľa Džmuru stále 345-tisíc eur. „Vďaka dotácii mesta sme túto sumu ponížili o ďalších 160-tisíc eur a dostali sme sa na sumu 185-tisíc eur, ktorú už nemáme ako pokryť,“ dodal Džmura.

„Prečo sa máme na úkor všetkých športov v Banskej Bystrici všetci skladať na úhradu nákladov hokejovej školy? Nech je to akokoľvek verejnoprospešné, všetci robia verejnoprospešnú činnosť. Aj Dukla Banská Bystrica, aj Jupie Podlavice, aj karatisti, aj plavci aj biatlonisti a tí nedostali nič,“ dokončil Juraj Džmura smerujúc neraz za piskotu prítomných rodičov hokejistov svoje vyjadrenie priamo prítomnému Michalovi Handzušovi.

Pred poslancami vystúpil aj samotný Handzuš. Poukázal na to, že náklady na prevádzku štadióna začali, paradoxne, výrazne stúpať po jeho rekonštrukcii.

Ako uviedol, ešte v roku 2021 mal mládežnícky klub od mesta dotáciu na športovú činnosť vo výške cez 141-tisíc eur a vlani 76-tisíc eur, v tomto roku klesla táto dotácia na nulu. To mládežnícky klub rešpektuje. „Spolu s navýšením klubových nákladov v čase krízy bude predstavovať výpadok na činnosť zhruba 150 tisíc eur, ktorý klub určite zabezpečí bez toho, aby rodičom v tejto sezóne zvýšil poplatky. Tie sú dnes zhruba na takej výške ako v iných podobných kluboch na Slovensku,“ uviedol predseda mládežníckeho klubu.

Nová platba pre klub požadovaná od MBB však môže byť pre klub likvidačná. „Dnes sme tu preto, aby sme presadili pre deti na zimnom štadióne rovnaké podmienky, ako majú v iných mestách za oveľa menej peňazí daňových poplatníkov. Ak by sme mali zvýšiť poplatky a odvádzať ich mestu, väčšina detí bude musieť skončiť s hokejom. Pýtam sa, ako je to možné? Čo je väčšia priorita mesta na zimnom štadióne z verejných zdrojov, ak nie štyristo hokejových detí? Ak sa toto stane realitou, nášmu klubu sa rozpadne členská základňa,“ uviedol Michal Handzuš.

Veľká diskusia medzi poslancami

„Vyhovenie tejto požiadavke, ktorej som naklonený, je zároveň aj otváranie dverí aj iným klubom v meste, ktoré sa cítia rovnako dôležité pri výchove detí a mládeže a cítia ujmu, keď si porovnávajú prostriedky, ktoré idú do hokeja a idú do iných športov, tak sa potom pýtajú, prečo oni dostávajú iba desatinu z toho a podobne. Je to teda o prioritách, ktoré si tu povieme,“ začal rozpravu podpredseda Klubu nezávislých poslancov Marek Modranský.

Jeho kolega z klubu Bystričania Martin Turčan následne otvoril tému celej rekonštrukcie zimného štadióna, ktorá bola podľa neho od začiatku nastavená „rozšafne“. „Mohli sme túto rekonštrukciu nastaviť na 4,5 milióna a bolo by nás to stálo ako mesto nula, pretože celých 4,5 milióna boli externé zdroje. My sme sa rozhodli urobiť veľkolepú rekonštrukciu za desať miliónov, ktorou sa radi pýšime. Dnes je to ale o tom, že nás čaká splácanie. To začína od tohto roku a nastávajú prvé problémy,“ uviedol.

„V našom klube sme toho názoru, že mesto už momentálne významnou mierou podporuje zimný štadión. Myslíme si, že MBB by malo v prvom rade prijímať také rozhodnutia, ktoré vedú k udržateľnej prevádzke štadióna, aby sme nemuseli vyťahovať ďalšie zdroje priamo od rodičov,“ reagoval David Kapusta z Banskobystrickej alternatívy.

Nezaradený poslanec Jozef Baláž poukázal na netransparentnosť vo financovaní športu v Banskej Bystrici v uplynulých rokoch, kedy v dotáciách športovým klubom bola zahrnutá aj platba na prenájmy športovísk. Podľa Baláža tým mesto skryto dotovalo firmu MBB. „Keď nie sú financie, tak zrazu mesto nevie nahradiť tú časť dotácie, ktorú dávalo cez priamo dotáciu mládežníckemu hokeju,“ povedal.

„Napríklad to, že mládežnícky hokej dostáva dotáciu na prevádzku vo výške nejakých 80-tisíc počuli poslanci podľa mňa prvýkrát, pretože vlaňajší rozpočet hovoril o sume nejakých 470-tisíc. Nikde sme nemali informáciu o tom, koľko ide na prevádzku a koľko je samotná činnosť klubu,“ dodal Baláž.

Finálne riešenie zatiaľ nenašli

„Dneska rozhodnutie neprijmeme, ale je tu cítiť vôľu od všetkých to riešenie nájsť v priebehu roka. My potrebujeme hokej v našom meste udržať trvale. Budeme určite iniciovať aj cez úniu miest a K8 aj výzvu vláde, aby sa tejto téme skutočne venovala. Tento stav v samosprávach je trvalo neudržateľný,“ zhrnul na záver vyše dvojhodinovej a často veľmi emotívnej a osobnej diskusie medzi poslancami a Michalom Handzušom primátor Ján Nosko.

Zastupiteľstvo napokon schválilo návrhy poslanca Dávida Kapustu (BBA), ktorý podal návrh na uznesenie, ktorým by malo zo strany mesta a MBB dôjsť ku zaisteniu bezplatného využívania zimného štadióna občianskym združením Barani do apríla, kedy končí sezóna. Zároveň však boli schválené aj jeho návrhy na vykonanie kontroly hlavným kontrolórom v mestskej firme a MBB tiež zaviazal k predloženiu komplexných finančných podkladov o prevádzke zimného štadióna.

Poslanci schválili aj návrh na uznesenie poslanca Martina Turčana (Bystričania), ktorý zaviazal primátora ku zvolaniu stretnutia zástupcov poslaneckých klubov, nezaradených poslancov, zástupcov mesta, zástupcov MBB a zároveň hokejového klubu s cieľom hľadania možných dlhodobých riešení a to do jedného mesiaca.