Z participatívneho rozpočtu mesta budú financované štyri projekty. To sumou 40 000 eur. Jednotlivým projektom mohli svoj hlas do 21. decembra odovzdať všetci Banskobystričania či študenti navštevujúci školy v meste.

Do hlasovania postúpilo trinásť návrhov, ktoré boli zamerané na životné prostredie, pohyb a šport či na zlepšenie komunitného života. Tento rok prišlo projekty podporiť 376 obyvateľov či študentov, ktorí spolu odovzdali až 916 hlasov.

„V súčasnosti už poznáme štyri víťazné návrhy. Vzhľadom na to, že v roku 2020 sa realizácia projektov musela preložiť na rok 2021, tie tohtoročné budú s najvyššou pravdepodobnosťou realizované v roku 2022,“ objasňuje koordinátorka participatívneho rozpočtu Andrea Dolinská.

Najvyšší počet hlasov (162 hlasov) získal projekt s názvom Urpínske serpentíny II. – kvetinový erb Banskej Bystrice, obnova zábradlí a chodníkov. Cieľom je prinavrátenie čara lokalite, ktorú navštevujú obyvatelia mesta i turisti.

Podporu dostal aj projekt Radšej parkour a workout ako mobil v ruke (120 hlasov). Ide o pridanie kombinovaného workoutového a parkourového cvičebného prvku vedľa detského ihriska na sídlisku Severná. Ihrisko sa zatraktívni, a zároveň vznikne priestor na športové aktivity aj pre staršie deti.

Tretí podporený projekt má citlivý podtón. Jeho názov je Pietne a pohrebné miesto pre nenarodené deti (111 hlasov). Aj vďaka hlasujúcim tak vznikne chýbajúci priestor pomáhajúci rodičom, ktorí náhle prišli o svoje očakávané dieťa. Cieľom je tiež pomoc pri zmierení sa s bolestnou situáciou.

Štvrtý projekt, ktorý bude vďaka hlasujúcim zrealizovaný má názov Centrum Radvaň – brána k novým stretnutiam (83 hlasov). Projekt je zameraný na obnovu a modernizáciu priestoru, ktorý bude slúžiť pre činnosť a zasadnutia občianskeho združenia, výboru mestskej časti či občianskej rady, a je teda určený všetkým obyvateľom Radvane.

„Participatívny rozpočet máme v meste už šesť rokov a stále sa snažíme posúvať ho vpred. Je to možné najmä vďaka členom koordinačnej rady, ktorí sa tejto činnosti venujú dobrovoľne vo svojom voľnom čase. Vďaka patrí aj pracovníkom mestského úradu, ktorí hľadajú riešenia a zabezpečujú realizáciu projektov. V neposlednom rade, participatívny rozpočet sa stále usiluje o záujem verejnosti, a preto sme vďační aj za podporu Banskobystričanov, za ich cenné rady a námety,“ dopĺňa koordinátorka participatívneho rozpočtu Andrea Dolinská.