Mesto Banská Bystrica prijalo pätnásť projektových návrhov, ktoré sa budú uchádzať o dotáciu z participatívneho rozpočtu. 

Participatívny rozpočet má v meste pod Urpínom 6-ročnú históriu. Vďaka nemu sa v Banskej Bystrici zrealizovali desiatky projektov, vytvorili sa rekreačné zóny a uskutočnili sa aktivity slúžiace na podporu kultúry.

Aj tento rok mali obyvatelia možnosť prostredníctvom podaných návrhov prezentovať, čo im v meste chýba, a čo by v ňom chceli vylepšiť.

„Aj napriek ťažkému obdobiu, ktoré nik z  nás nečakal, sme spustili ďalší ročník pre podávanie projektových návrhov. Uvedomovali sme si možné riziko, no nakoniec sme sa rozhodli dať do popredia potreby a participáciu obyvateľov,“ informovala v ostatnom vydaní Radničných novín koordinátorka participácie pod MsÚ, Andrea Dolinská.

Realizácia minuloročných projektov sa okladá na rok 2021

Realizácia projektov, ktoré boli úspešné v roku 2019, posunulo mesto pre zhoršenú ekonomickú situáciu rok 2021. Táto zmena sa dotkne aj tohtoročných víťazných projektov. Do posledného termínu na podávanie návrhov, 15. októbra 2020 bolo na mestskom úrade evidovaných 15 projektov, ktoré následne čaká formálna kontrola.

Druhé diskusné fórum sa má uskutočniť v pondelok, 30. novembra 2020 o 17.00 h v priestoroch mestského úradu. Na tomto stretnutí budú obyvatelia verejne prezentovať svoje návrhy projektov, následne bude spustené hlasovanie.

O realizácií druhého diskusného fóra bude mesto Banská Bystrica informovať podľa aktuálnych bezpečnostných opatrení na stránke mesta a prostredníctvom sociálnych sietí.