1. Otvorenie
2. Príhovor predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja
3. Správa predsedu Volebnej komisie Banskobystrického samosprávneho kraja o výsledku volieb do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja
4. Zloženie sľubu novozvoleného predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja
6. Vystúpenie novozvoleného predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja
7. Schválenie návrhov na uznesenie
8. Záver

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.