PRIAMY PRENOS A ANI ZÁZNAM NEVYHOTOVOVALA ESO MEDIA S.R.O. ale iná spoločnosť. Zverejňujeme ho na základe dohody s mestom Banská Bystrica.

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.