Banskobystrický samosprávny kraj pripravil súbor opatrení na pomoc utečencom z Ukrajiny. Od budúceho týždňa bude mať pre nich pripravených 260 miest na internátoch, ďalších 190 ponúkne ľuďom so  špecifickými potrebami v samostatných blokoch zariadení sociálnych služieb. Na finančné krytie týchto aktivít schválili dnes poslanci 250-tisíc eur, podporili aj usporadúvanie benefičných kultúrnych podujatí.

Presne týždeň po začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu prichádza Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) s konkrétnymi krokmi na pomoc ľuďom, ktorých tento konflikt zasiahol. Po zriadení zberného miesta pre cielenú materiálnu pomoc na Kačici v Banskej Bystrici dnes kraj predstavil ďalšie opatrenia na pomoc utečencom. Zároveň prvých 60 matiek s deťmi v priebehu dneška ubytuje vo Fiľakove.

„V tejto chvíli sú pred nami úlohy, ktoré sú krátkodobé, strednodobé a dlhodobé – niečo potrebujeme riešiť ihneď a teraz, lebo utečenecká kríza je akútna a v prvej vlne treba poskytnúť ubytovanie a základný komfort  ľuďom, ktorí k nám prichádzajú. Potom prídu ďalšie úlohy a riešenie otázky, ako ďalej,“ povedal na dnešnom tlačovom brífingu podpredseda BBSK Ondrej Lunter.

Snahou kraja je poskytnúť utečencom komplexné a udržateľné služby bez toho, aby to bolo na úkor obyvateľov BBSK. Pri riešení tejto problematiky župa využije prax, ktorú získala počas koronakrízy, či už pri zriaďovaní karanténnych centier alebo organizovaní očkovania, tiež know-how zo sociálnej ekonomiky a integračných projektov multifunkčných centier.

„Nasadili sme tím desiatich ľudí, najmä z Rozvojovej agentúry BBSK, ktorý má na starosti vytváranie adaptačných riešení pre utečeneckú krízu. Sú to nesmierne schopní profesionáli, ktorí sa svojej úlohy zmocnili naozaj bleskovo a v rekordne krátkom čase prišli s riešením najakútnejších problémov. Okrem vlastnej praxe študujú najlepšie príklady zo zahraničia pre zvládanie utečeneckých kríz, ktoré budú adaptovať na naše podmienky,“ doplnil Ondrej Lunter.

Krok jedna: Ubytovanie, strava, zdravotná starostlivosť

Od budúceho týždňa bude mať Banskobystrický samosprávny kraj k dispozícii celkovo 260 miest pre ubytovanie utečencov celkovo na šiestich internátoch v Brezne, Fiľakove, Revúcej, Lučenci a vo Zvolene. Tieto kapacity vytvoril tak, aby nebolo ohrozené ubytovanie študentov a ich prezenčná výučba.

„Ubytovanie je samozrejme zabezpečené vrátane celodennej stravy a riešenia zdravotnej starostlivosti. Špeciálne sa budeme venovať ľuďom so špecifickými potrebami – sociálne odkázaným či hendikepovaným, na ktorých doposiaľ zvlášť myslené nebolo. Pre nich budeme mať k dispozícii 190 miest v samostatných blokoch našich zariadení sociálnych služieb, kde sa o nich postará odborný personál,“ povedal Ondrej Lunter.

Všetky ubytovacie kapacity, ktoré kraj vytvorí, zaregistruje na stránke www.ktopomozeukrajine.sk a prostredníctvom nej bude možné o toto ubytovanie aj požiadať.

„Snažíme sa nevytvárať nové štruktúry, ale koordinujeme sa s už existujúcimi funkčnými kanálmi. Vyzývame aj všetky samosprávy a jednotlivcov, aby svoju ponuku pomoci tiež zaregistrovali na www.ktopomozeukrajine.sk – stránka je plne funkčná a veľmi flexibilná,“ doplnila Janka Pálková, riaditeľka Rozvojovej agentúry BBSK a hlavná koordinátorka krízového tímu.

Ďalšie ubytovacie kapacity má župa v zálohe a v prípade zhoršujúcej sa situácie je pripravený poskytnúť rádovo tisícky miest pre núdzové ubytovanie utečencov.

Krok dva: Asistenčné centrum v krajskom meste

V dohľadnom čase vytvorí BBSK jedno asistenčné centrum, zamerané na poskytovanie informácií jednak samotným utečencom, ale aj všetkým starostom a organizáciám, ktoré na území kraja pôsobia. Cieľom je poskytovať ucelené informácie a previesť legislatívnym či integračným procesom utečenca s ohľadom na jeho aktuálny legálny štatút, ale tiež posunúť know-how tým, ktorí ho potrebujú.

„V tejto chvíli hľadáme vhodné priestory pre takéto centrum a radi by sme ho spustili v krátkom čase. Budeme postupovať v súčinnosti s mestom Banská Bystrica, aby sme neduplikovali aktivity, ktoré už oni robia.  Tiež sme oslovili policajný zbor, aby bolo oddelenie cudzineckej polície buď súčasťou takéhoto centra, alebo aspoň súčinné. Do úvahy prichádza aj umiestnenie kontajnerovej kancelárie centra k budove cudzineckej polície v Banskej Bystrici,“ povedal Ondrej Lunter.

Župa podľa neho tiež vyvolá rokovania s MIRRI, aby vytvorilo v rámci iniciatívy Catching-Up Regions výzvy na jednoduché rekonštrukcie budov.  „V lete tu bude EYOF a dovtedy musíme zodpovedať otázku, kam presunieme utečencov z internátov, určených na ubytovanie športovcov. Riešením by bola práve rekonštrukcia našich nevyužívaných budov a ich adaptácia na ubytovne,“ vysvetlil vicežupan.

Krok tri: Integrácia a plnohodnotný život

Dlhodobým cieľom BBSK je integrovať utečencov tak, aby tu mohli žiť plnohodnotný život a boli prínosom pre spoločnosť.

„Našich sedem multifunkčných centier, ktoré sú už dnes zamerané na integráciu, ideme adaptovať na prácu s utečencami. K dispozícii im bude odborný personál – psychológ, tlmočník, sociálni pracovníci i lektori odborného vzdelávania. Určené budú pre tínedžerov a dospelých, aby tu našli potrebnú pomoc a získali zručnosti, nevyhnutné pre uplatnenie na trhu práce či ďalšie štúdium. Ponúkať budeme aj kurzy slovenského jazyka,“ hovorí Ondrej Lunter.

V spolupráci so samosprávami sa kraj zameria prednostne na ženy s deťmi tak, aby boli deti umiestnené do predškolských a školských zariadení a matky sa mohli zaradiť do pracovného života.

„Pracujeme aj na databáze firiem, ktoré by vedeli ponúknuť či dokonca vytvoriť pracovné pozície pre utečencov. Budeme v úzkom kontakte so samosprávami hľadať spoločné riešenia, aby sme týchto ľudí čo najskôr a najprirodzenejšie začlenili do našej spoločnosti,“ dopĺňa Janka Pálková.

Podpora zastupiteľstva

Aktivity, ktoré župa smerom k utečencom z Ukrajiny plánuje, dnes podporilo aj krajské zastupiteľstvo. To schválilo 250-tisíc eur z vlastného rozpočtu BBSK na krytie výdavkov, vzniknutých v súvislosti s utečeneckou krízou.

Poslanci tiež súhlasili s usporadúvaním benefičných kultúrnych podujatí – divadelných predstavení či koncertov, z ktorých celý výťažok zo vstupného pôjde organizáciám, ktoré pomáhajú utečencom. Po schválení uznesenia tak môžu kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja začať s ich prípravou.

„Stále čakáme, že sa Putinova armáda vráti odkiaľ prišla a naši priatelia z Ukrajiny sa budú môcť bezpečne vrátiť domov. Kým však čakáme, spravíme všetko pre to, aby sa každý, kto k nám z Ukrajiny príde, cítil ako doma a mohol sa stať plnohodnotných členom našej spoločnosti. To je dnes naša úloha,“ uzavrel Ondrej Lunter.