Koncept Generelu nemotorovej dopravy na území mesta Banská Bystrica, o ktorého tvorbe sme vás informovali začiatkom mája, je už takmer hotový. Prinesie aj riešenia, ktoré sa zrealizujú v krátkom časovom období a bez väčších finančných nákladov. Ide o prerozdelenie komunikácií a úpravu obrubníkov. Koncept bude môcť verejnosť pripomienkovať napríklad 24. septembra na Cyklofeste 2011.

Potok Driekyňa

Zatiaľ čo na území mesta nie sú pre cyklistov vytvorené bezpečné cyklotrasy, ponuka rekreačnej cyklistiky je pomerne bohatá. V prvom tipe na víkend sme vás zaviedli nielen na známu rodinnú cestičku do Zvolena, ale aj na Kráľovu studňu vo Veľkej Fatre. Mnoho nadšencov cyklistiky sa k zaujímavej trase ochotne odvezie autom alebo vlakom. No okolie Banskej Bystrice poskytuje miestnym nielen príjemné, ale aj lacné a dostupné lokality na cykloturistiku. Veľmi prehľadnú sieť cykloturistických trás ponúka napríklad združenie obcí Mikroregión obcí pod Panským dielom. Patria sem obce Baláže, Kynceľová, Nemce, Podkonice, Priechod, Selce, Slovenská Ľupča a Špania Dolina. V týchto obciach nájdete okrem cyklosmerovníkov aj prehľadné mapy cykloturistickej siete celej oblasti. To umožňuje pohodlné naplánovanie ďalšieho okruhu, ale aj zmenu plánovanej trasy v teréne. Jednou z najkrajších a najmenej náročných trás je cyklotrasa zo Srnkovej do Slovenskej Ľupče, ktorá takmer kopíruje zelenú turistickú značku. Na bicykli je však oveľa príjemnejšia ako peši.

Skala na Driekyni

Za konečnou zastávky banskobystrickej mestskej hromadnej dopravy Srnková sa cesta postupne zvažuje do lesa. V tejto časti sa veľmi často strieda krátke mierne stúpanie s klesaním. Trasa vedie ponad Hron, ktorý sa medzi stromami výraznejšie objavuje len kde-tu. Zo zelenej turistickej značky sa cyklotrasa nakrátko odpája v centre Šalkovej. Z Hronskej ulice je potrebné prejsť Šalkovskou cestou na Poľovnícku ulicu. Opäť sa napojíte na zelenú. Nasledujúca časť trasy je najatraktívnejšia. Chodník je široký a dobre zjazdný, les ponúka pohľady na zrázy či skalné útvary. Turistický rázcestník Driekyňa v ústí Driekynskej doliny však neinformuje o priľahlom cyklistickom okruhu cez malebnú oblasť Mokrej Driekyne a Suchej Driekyne. (Okruh môžete absolvovať, ak pôjdete proti prúdu potoka Driekyňa. Na začiatku objavíte i príjemné oddychové miesto.) Z Driekyne sa do Slovenskej Ľupče dostanete naozaj rýchlo. Cestu späť nemusíte absolvovať po tej istej trase. Vhodnou alternatívou môže byť napríklad: Slovenská Ľupča – Skalný hríb – Priechod – Breziny – Selce – Kynceľová – Nemce – Sásová.

Mikroregión obcí pod Panským dielom je poprepájaný nasledovnými cykloturistickými trasami:

Srnková – Banská Bystrica – Šalková – Plavno – Driekyňa – Slovenská Ľupča (modrá farba) – trasa pokračuje až na Donovaly cez Priechod, Baláže, rázcestie pred Markovou, Kalište škola, Kalište, Hrivkov,

Slovenská Ľupča – Mokrá Driekyňa – Suchá Driekyňa – Slovenská Ľupča (zelená farba) – trasa je na mapách v obciach, ale nie je značená v teréne,

Slovenská Ľupča – Istebník (Bartová) – Priechod (modrá farba) – vhodnejšia po daždi a trochu ľahšia ako nasledujúca alternatíva,

Slovenská Ľupča – Skalný hríb – Priechod (žltá farba),

Priechod – Breziny – Selce (žltá farba),

Nemce – Banské lúčky – Selčiansky (Malý) diel – Čachovo – Selce OU – Senica – Na Hrbe (BB) – Kynceľová – Nemce (zelená farba) – zaujímavosť: trasa pôvodne viedla v smere od Nemiec na Selčiansky diel cez les (táto trasa je v teréne stále označená a tiež znázornená na mapách v obciach), momentálne však vedie po asfaltovej ceste smerom na Šachtičku a po lesných cestách až pri zostupe do Seliec,

Selčiansky (Malý) diel – Šachtička (dolná stanica vleku) – Šachtička – Špania Dolina (žltá farba) – úsek Šachtička – Špania Dolina je strmý a technicky náročný,

Baláže – Priechod píla – Podkonice – Moštenica (modrá farba),

Kalište škola – Príslop – Drndáč – Chata Pleše – Podkonice (zelená farba).


Čítajte tiež: Na Donovaloch otvorili nové cyklotrasy

Prehľad všetkých tipov na víkend nájdete na: https://bbonline.sk/tag/tip-na-vikend/