Na Donovaloch zajtra (sobota 11. júna 2011) slávnostne otvoria ďalšie oficiálne cyklotrasy. Pripravený je aj bohatý program.

Spolu bude v okolí Donovalov 23 oficiálne značených cyklotrás. Prvých jedenásť cyklotrás uvedených na konci článku je pôvodných, upravilo sa len značenie. Mnohí rekreační cyklisti však majú skúsenosti s tým, že aj na značených cyklotrasách je niekedy prvá skúsenosť vcelku stresujúca, ak sú značky málo viditeľné a mapa predtým neznámeho terénu nie veľmi nápomocná.

Ďalších dvanásť cyklotrás je nových. Niektoré síce už boli cyklistami využívané a povoľoval ich napr. Národný park Nízke Tatry, ale až teraz sa trasy stanú oficiálnymi cyklotrasami, vyznačenými v súlade s normami. Novinkou sú tiež obrázkové smerovky vo forme fotografií, napríklad Ľupčianskeho hradu. Terénne nebola upravená nijaká trasa, ale z dvoch boli odstránené prekážky, ktoré spomaľovali prejazd a ohrozovali bezpečnosť cyklistov.

Nemčiansky cyklookruh

Zaujímavosťou je aj spojenie prvej a devätnástej trasy. Spolu majú takmer 50 kilometrov a spájajú Banskú Bystricu až s Ružomberkom. Najmä pre klientov na Donovaloch sú pripravené aj odporúčané okruhy. Konkrétne: Veľký Šturec, Hiadeľské sedlo, Kalište, Chata na Plešiach, Podkonice – Moštenica, Slovenská Ľupča – Ľupčiansky hrad. Ako BBonline.sk informoval Peter Miklánek, ktorý má na starosti značenie trás, aj toto leto sa bude pracovať na tom, aby mohli byť oficálne vyznačené ďalšie trasy. Prioritou je momentálne oblasť Jelenskej skaly, Krčahov a Starej hory, ktorou zatiaľ nevedie nijaká oficiálne značená cyklotrasa. Pripravuje sa aj ďalšie prepájanie existujúcich trás do okruhov.

Prehľad cyklotrás:
01. Donovaly – Liptovská Osada
02. Donovaly – Hiadeľské sedlo – Rázcestie na Korytnianske kúpele
03. Liptovská Osada – Tajch
04. Donovaly – Moštenica
05. Banská Bystrica – Priechod
06. Okruh Selce
07. Podkonice – NKP Kalište
08. Okruh Priechod
09. Hiadeľ – Prostredný Grúň
10. Šachtička – Špania dolina
11. Selce – Priechod
12. Podkonice – Priechod – Slovenská Ľupča
13. Moštenica – Kyslá – Hiadeľská dolina
14. Prostredný Grúň – Hiadeľské sedlo
15. Liptovská Osada – Motyčky
16. Motyčky – Donovaly
17. Donovaly okruh
18. Moštenica – NKP Kalište
19. Donovalská CM – Južná vetva
20. Polianka – Mistríky
21. Pod Magurou – červená cyklotrasa č. 033
22. Železnô – Magurka
23. Tajch – Magurka

Bližšie informácie o trasáchmapa.