Prvýkrát v tomto roku sa stretli poslanci mestského zastupiteľstva, ktorých  čakal  bohatý 37-bodový program. Nakoniec sa na všetky návrhy nedostala rada, lebo o štvrtej poslanci odsúhlasili prerušenie rokovania. MsZ však po dlhom čase vymenovalo riaditeľku PKO, schválilo vstup do Oblastnej organizácie cestovného ruchu a vypočulo si pripomienky verejnosti.

Video prenos ste mohli sledovať naživo prostredníctvom stránky zastupitelstvo.sk…

—————————————————————————————————————————————

Pre aktualizáciu je potrebné znovuobnovenie stránky. Správy sú radené od najnovšej po najstaršiu.

15.55 – Potom čo sa schválilo podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie Návrhu ÚPN, poslanci hlasovaním prerušili rokovanie.  Do 14 dní určí primátor termín, kedy sa bude pokračovať.

15.50 – Na tretí pokus sa podarilo VPN o trhoch prijať.

15.47 – Tak predsa len sa pokračuje v rokovaní. Prítomných je 20 poslancov.

15.40 – Primátor pre nedostatok poslancov v sále prerušil zasadnutie a pokračovať sa bude v inom termíne.

15.39 – Hlasovanie nie je ani na druhý pokus úspešné. Najprv hlasovalo iba 14 poslancov, následne v druhom kole iba 12. Sálu opustili najmä poslanci väčšinového klubu SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS.

15.38 – Na rade je návrh VPN, ktorým vznikajú nové trhové miesta pred OC Kaufland a reštauráciou Mamut v Sásovej. Taktiež sa medzi príležitostné trhy zaradil festival Griliáda.

15.37 – Rovnako prešiel aj Pirošíkov návrh o odpadoch.

15.35 – Hlasuje sa o návrhu Laššákovej uznesenia. Hlasmi 21 poslancov uznesenie prešlo.

15.32 – Rozprava končí, na záver si zobral slovo prednosta Rybár: „V duchu poraď si sám, budeme priamo aj cez VISIT BB kontaktovať zahraničné spoločnosti a snažiť sa ich dostať do priemyselného parku.“

15.27 – Rozprava k vystúpeniu verejnosti sa zmenila na diskusiu o tom, ktorá najviac môže za centralizáciu do Bratislavy.

15.25 – Laššáková (SMER-SD) hovorí, že centralizácia do Bratislavy pripravuje v Banskej Bystrici o zamestnanie stovky ľudí.

15.17 – Chladný kritizuje prílev investícii do mesta za posledné roky. Rovnako kritizuje aj zastavenie verejného obstarávania na rekonštrukciu škôl. Na záver poukázal na to, že aj keď je poslancom SDKÚ-DS jedinou veľkou investíciou za posledné roky bol obchvat mesta pretlačený vtedajším ministrom dopravy Vážnym (SMER-SD).

15.14 – Pirošík (BBA) sa vracia k vystúpeniu pána Wágnera a navrhuje uznesenie, aby prednosta preveril možnosť zmeny poplatku za odpad z paušálneho na množstevný.

15.05 – Gajdošíková (BBA) podrobne približuje a vysvetľuje kroky v RTVS.

14.56 – Laššáková predkladá uznesenie, ktoré kritizuje údajné netransparentné presúvanie pracoviska televízie do priestorov rozhlasu na Ulici Prof. Sáru. Primátor má podľa tohto uznesenia tlmočiť znepokojenie MsZ zodpovedným pracovníkom RTVS.

14.50 – Pokračuje pán Wágner, ktorý vo svojom vystúpení navrhuje, aby ľudia platili za komunálny odpad podľa produkcie takéhoto odpadu.

14.48 – Reaguje primátor, ktorý hovorí, že citybusy sa od marca vrátia a dôvod prečo teraz nejazdia je iba ich technická opotrebovanosť.

14.46 – Pred poslancov sa postavila pani Jančová, ktorá vyjadruje nesúhlas so zrušením citybusov. Kritizuje poslancov, že dotáciu pre autobusy neschválili.

14.44 – Poukazuje na stavebné zásahy, ktoré predpokladá nový územný plán mesta. Ten je ešte do 20. februára v pripomienkovaní.

14.37 – K slovu sa dostáva Milan Valašťan. Rozpráva o zásahoch do architektonického výzoru mesta. V sále vládne šum, prítomní sa medzi sebou rozprávajú a Valašťana veľmi nepočúvajú.

14.35 – Nesúhlasí so sťahovaním tvorby z regiónu.

14.30 – V pléne teraz rozpráva filmová dokumentaristka Tettingerová, ktorá rozpráva o situácii v RTVS a konkrétne v regióne Banská Bystrica.

14.24 – Pán Kolimár kritizuje málo investícii v Banskej Bystrici. Okrem iného žiada vytvorenie komisie, ktorá zanalyzuje príčiny, prečo do mesta za posledných 20 rokov neprišla žiadna veľká investícia. Číta osem bodov, ktoré žiada od primátora, napríklad aj zabránenie presunu štátnych podnikov z Banskej Bystrice do Bratislavy.

14.20 – Slovo pre verejnosť.

14.16 – Poslanci schválili 23 hlasmi stiahnutie tohto bodu.

14.13 – Novanský (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS) navrhol stiahnutie tohto bodu programu.

14.06 – Turčan (SDKÚ-DS) je ochotný návrh podporiť, ale iba za podmienky, že prípadní záujemcovia sa zaviažu prevádzkovať sociálne služby v objekte aspoň 5 rokov. Turčan chce predísť tomu, aby budova ostala ako príťaž mestu ak záujemca usúdi, že prevádzka sociálnych služieb v týchto priestoroch nie je rentabilná.

14.03 – V minulosti zastupiteľstvo odmietlo vyčleniť prostriedky na túto budovu. Námestníčka pre služby mesta Filipová hovorí, že po medializácii prípadu sa ozvali súkromní záujemcovia, ktorí majú záujem prevádzkovať v týchto priestoroch Domov sociálnych služieb.

14.00 – Opäť sa rokuje, na programe je bod prevzatia účelového zariadenia Úradu vlády, v ktorom by mesto prevádzkovalo sociálne služby.

13.55 – Po polhodinovej prestávke sa poslanci pomaly schádzajú do Veľkej siene.

13.08 – Skokanová nakoniec predstavila svoje skúsenosti z oblasti cestovného ruchu a následne ju MsZ jednohlasne spolu s bývalým poslancom Motyčkom zvolilo do dozornej rady VISIT BB.

13.04 – „Začínate strácať súdnosť,“ hovorí Bielik na prebiehajúcu prestrelku, kedy si každá strana ide svoje. Situáciu sa snaží odľahčiť prednosta Rybár: „Teší ma, že VISIT BB je vnímaná ako vlajková loď bystrickej ekonomiky a ide o lukratívne koryto.“

12.54 – „Volíme ľudí do kontrolných orgánov, doteraz k takejto situácii nedošlo, aby sa mal nominant do dozornej rady predstavovať. Ja som v dozornej rade Mestských lesov jediný lesník a nikomu nevadí, že tam majú členovia iné zamestnania a profesie. Ide o to, aby kontrolovali činnosť spoločnosti,“  poukazuje Lichý (BBA) na rozdiel medzi dozornou radou a predstavenstvom: „V MBB máme vo výkonnom orgáne, v predstavenstve, učiteľa a lekára.“

12.53 – Prestrelka medzi väčšinovým poslaneckým klubom SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS a klubom Banskobystrická alternatíva. Novanský (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS) hovorí, že ak sa chce Skokanová uchádzať o dôveru klubu, je normálne ak ju žiadajú, aby predstavila svoje skúsenosti z cestovného ruchu.

12.48 – Karas (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS) sa pýta aké skúsenosti má Skokanová (BBA) s cestovným ruchom. Pirošík (BBA) kontruje, že potom podobne očakáva, aby svoje skúsenosti doložili aj ďalší poslanci, ktorí sú nominovaní v dozorných radách mestských spoločností.

12.46 – Bod nakladanie s majetkom mesta je za nami, idú sa schvaľovať zástupcovia do dozornej rady obchodnej spoločnosti VISIT BB. Mesto navrhuje Luciu Skokanovú a Ľubomíra Motyčku.

12.45 – Ďalej sa rokuje o odkúpení rôznych pozemkov, ktoré prerokovali už v príslušných komisiách.

12.38 – Turčan (SDKÚ-DS) sa pýta ako je možné, že mesto realizuje stavbu na nevysporiadaných pozemkoch.

12.34 – Pokračuje sa ďalej. Kašper (nezávislý) upozorňuje, že niektoré body finančná komisia odložila alebo neodporučila a napriek tomu sa objavili na zastupiteľstve. V tomto konkrétnom prípade sa jedná o pozemok pod chodníkom do Podlavíc, ktorý mesto potrebuje nadobudnúť do vlastníctva, aby mohla chodník skolaudovať. Na finančnej komisii pritom zaznela informácia, že chodník je už skolaudovaný, preto členovia komisie nevideli dôvod pozemok odkupovať.

12.28 – Bod nebol stiahnutý, zastupiteľstvo schválilo 24 hlasmi nájom priestorov bývalej materskej školy na Magurskej občianskemu združeniu LAVUTA.

12.22 – Lichý (BBA) navrhuje stiahnutie bodu: „Potrebujeme viac informácií.“

12.19 – Novanský (SMER-SD,HZDS-ĽS, SNS) dodáva, že v prípade schválenia nájmu na dobu neurčitú nebude môcť OZ realizovať projekt, ktorý má v pláne.

12.18 – Laššáková (SMER-SD, HZDS-ĽS, SNS) upozorňuje, že OZ chce investovať do objektu milión eur.

12.16 – V podobnom duchu sa vyjadril aj Pirošík (BBA), podľa neho by malo občianske združenie LAVUTA dostať nájom na dobu neurčitú, nie na 30 rokov.

12.14 – Pavol Bielik (nezávislý) sa postavil proti prenájmu priestorov bývalej materskej školy na Magurskej v Sásovej. Hovorí, že demografická situácia je taká, že v súčastnosti je predškolských zariadení v Banskej Bystrici málo.

11.56 – Poslanci nakoniec schválili stiahnutie sporného bodu. Pokračuje sa ďalej.

11.55 – Schvaľovanie sa zaseklo na položke B10.2 – Pavol Mala, kedy podľa poslanca Smäda v prípade prevodu nehnuteľnosti môže dôjsť k blokácii iných troch vlastníkov.

11.40  – pokračujú prevody nehnuteľností a mestského majetku – drobné odpredaje.

11.27 – Nasleduje bod nakladanie s majetkom mesta, drobný predaj a prevod majetku mesta.

11.23 – Mesto predložilo materiál o výške neuhradenej dane zo stavieb na podnikanie a priemysel. Podľa toho by malo mať mesto úspešnosť vymáhania dane 97,16%, celková výška neuhradenej dane dosahuje 109-tisíc eur.

11.21 – Zmena rozpočtu schválená.

11.17 – Na programe je prvá zmena rozpočtu, ktorá sa týka najmä presunu prostriedkov na cestovný ruch a príspevok pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu (OOCR).

11.15 – MsZ rokuje o riaditeľovi Investorského úradu mesta, navrhuje Švantnera. Za bolo 27 poslancov, z 29 prítomných.

11.05 – Ďalej sa predstavuje Igor Slovík, nominant mesta do predstavenstva BBES. Takmer jednohlasne poslanci člena predstavenstva schválili, zdržal sa iba Kuracina (nezávislý).

11.01 – Novou riaditeľkou PKO sa stala Janka Suraová, proti bola iba Priehodová (BBA), zdržali sa Laššáková (ako zamestnankyňa PKO), Pecník, Refka a Šabo (všetci klub SMER-SD, HZDS, SNS).

11.00 – Na návrh poslanca Bielika sa malo hlasovať tajne konferenčným systémom. Tento návrh ale neprešiel.

10.56 – Ľudmila Priehodová sa pýta na to, ako víťazka výberového konania vyrieši svoje aktuálne konateľstvo v agentúre MANA. Suraová odpovedá, že do tridsiatich dní túto problematiku vyrieši podľa zákona a ďalej nebude konateľkou tejto spoločnosti. Chladný v rozprave chváli spoluprácu s Janou Suraovou z minulosti.

10.53 – Pavol Bielik dáva návrh na tajné hlasovanie o bode personálneho obsadenia miesta riaditeľa PKO.

10.48 – Po nástupe do funkcie chce Suraová zrevidovať zmluvy, ale aj personálny audit. V rámci financovania chce hľadať možnosti aj mimo mestského rozpočtu, prostredníctvom grantov a sponzoringu.

10.46 – Suraová v tejto chvíli predstupuje pred poslancov, predstavuje svoj projekt rozvoja kultúry v meste.

10.44 – Už v novembri stál pred poslancami MsZ návrh na vymenovanie novej riaditeľky PKO v Banskej Bystrici. Téme sme sa bližšie venovali v staršom článku… Víťazkou druhého výberového konania sa stala dlhoročná mediálna manažérka Jana Suraová.

10.42 – MsZ schválilo vstup do Oblastnej organizácie cestovného ruchu. Zástupcom mesta v predstavenstve bude námestníčka pre služby mesta Mária Filipová.

10.40 – Pozmeňujúci návrh poslanca Chladného (SDKÚ-DS), aby bol príspevok 75-tisíc, neprešiel.

10.37 – Do predstavenstva primátor dočasne navrhol námestníčku Filipovú, kým sa poslanecké kluby dohodnú na zástupcovi mesta.

10.33 – Chladnému vadí, že vklad mesta sa neodrazí do vplyvu v predstavenstve. V šesťčlennom predstavenstve by malo mať mesto predsedu, ktorý má v prípade rovnosti rozhodujúce slovo. Chladný požaduje, aby sa príspevok, ktorý je niekoľkonásobne väčší ako u ostatných partnerov, odrazil aj do zastúpenia v predstavenstve. Príspevok 75-tisíc podľa neho stačí.

10.24 – Do diskusie sa zapojili aj Pavol Bielik a Ľubica Laššáková. Primátor na ich otázky odpovedá a približuje ciele vznikajúcej organizácie cestovného ruchu ako aj rozdelenie financií v nej.

10.18 – Ján Chladný nesúhlasí s výškou vkladu mesta do tejto organizácie: „Takto vstupujeme do prevahy zvolenského regiónu, ale budiš. Členský príspevok mesta 100 tisíc eur sa mi zdá navýšený,“ nakoľko ostatné mestá Zvolen a Sliač vložia len 25 tisíc. Členský príspevok by mal byť podľa Chladného vo výške 75 tisíc eur.

10.14 – Rokovanie pokračuje návrhom na vstup mesta do Oblastnej organizácie cestovného ruchu. O podrobnostiach sme vás informovali v tomto článku…

10.10 – Prestávka stále trvá, vo veľkej sieni MsÚ sú už ale všetci poslanci…

9.54 – Primátor vyhlásil päťminútovú prestávku a zvolal predsedov klubov na poradu. Dôvodom sú spory v pléne ohľadom už schváleného programu.

9.53 – Podľa Vladimíra Pirošíka nie je škodová komisia nefunkčná, musia sa urobiť len drobné zmeny.

9.49 – Diskutuje sa o návrhu poslanca Škantára, ten v rámci zásad poukazuje na aktuálnu neexistenciu škodovej komisie a predkladá návrh práve v tejto súvislosti. Poslanci ho ale nedostali v písomnej forme.

9.42 – Prijatie zásad hospodárenia mesta sa odkladá do apríla. V pléne trochu chaos, lebo na jednej strane sa má teraz hlasovať o stiahnutí materiálu a následne neskôr počas rokovania na návrh poslanca Škantára opäť prerokovať.

9.36 – Prerokováva sa čerstvo zaradený bod – Voľba hlavného kontrolóra. Funkčné obdobie súčasného hlavného kontrolóra Odora končí 30. apríla. Poslanci schvália podmienky voľby.

9.32 – Schválený aj druhý bod. Nasleduje nová verzia VZN o verejnom poriadku, ktoré zahrňuje aj námietku okresného prokurátora. VZN poslanci schválili.

9.29 – Poslanci odsúhlasili vyhoveniu protestu, ďalej budú hlasovať o podobnej námietke voči spomínanému VZN, ktorý sa týka prikrmovania divých zvierať. V tomto prípade ale príslušná komisia neodporúča protestu vyhovieť.

9.26 – Na programe je prerokovanie protestu okresného prokurátora voči VZN o verejnom poriadku, mesto odporúča protestu vyhovieť.

9.22 – Prepracovaný návrh mestského úradu na financovanie výborov mestských častí sa zrejme opäť nestretol so súhlasom väčšiny, nakoľko predseda komisie mestských častí Milan Smädo navrhol stiahnuť tento bod z rokovania.

9.16 – V návrhovej komisii dnešného zasadnutia Milan Lichý – predseda, Milan Smädo a Marcel Pecník v členovia komisie.

9.14 – Z dnešného rokovania ospravedlnení: Ladislav Topoľský, Peter Bielik, Na začiatku rokovania chýba aj poslanec Pavol Katreniak, popoludní rokovanie opustí aj Viera Dubačová.

9.12 – Vítame vás pri priamom textovom prenose z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.