mestske zastupitelstvoPoslanci mestského zastupiteľstva sa nestotožnili s primátorovou víziou rozvoja cestovného ruchu. Neschválili 30-tisíc eur na projekt More a z položky cestovného ruchu presunuli prostriedky na ihriská.

Poslanci okresali aj plánované výdavky na administratívu a rozhodli sa použiť 150-tisíc eur z rezervného fondu na úhradu faktúr za zimnú údržbu, ktoré boli nad rámec plánovaných výdavkov.

Dobrou správou pre obyvateľov Pršianskej terasy je schválenie nájmu a prevodu pozemkov pre MBB, ktorá spolupracuje s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) na projekte dokončenia prístupovej komunikácie do tejto lokality.

Na živo bolo možné sledovať prenos zo zastupiteľstva  aj prostredníctvom regionálnej TV ESO.

—————————————————————————————————————————————
Pre aktualizáciu je potrebné znovuobnovenie stránky. Správy sú radené od najnovšej po najstaršiu.

13.45 – Mimoriadne mestské zastupiteľstvo skončilo.

13.43 – Všetky materiály prešli.

13.42 – Schvaľuje sa prenájom pozemkov pre MBB, ktorá rokuje s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) o dostavbe cestnej komunikácie na Pršiansku terasu.

13.36 – Rozpočet mesta na rok 2013 bol schválený.

13.25 – Hlasuje sa o pozmeňujúcich návrhoch. Všetky prešli.

13.23 – „Neblbnime už s Morom. Kým sa tu vy s týmto motáte, tak pán Bobák, predseda predstavenstva MBB, podpísal ďalší predaj pozemkov v priemyselnom parku,“ zakončil rozpravu Gajdošík. Podľa neho sa treba sústrediť na dôležitejšie veci.

13.20 – Diskutovalo sa aj o strážení Mestského úradu, Tomáš Novanský (SMER-SD) tvrdí, že za tie prostriedky, ktoré sa platia súkromnej SBS, by bolo možné najať hneď niekoľko príslušníkov Mestskej polície.

13.19 – Pavol Bielik (nezávislý) hovorí, že prednosta zavádza a mesto môže voči bývalým štatutárom mesta začať konanie.

13.15 – „Mesto bude musieť v rámci exekučných konaní zaplatiť 20-tisíc eur za neoprávnene prepustené osoby za čias predchádzajúceho primátora. Chcem vidieť, aby poslanci SMER-SD zobrali politickú zodpovednosť za svojho nominanta,“ dodal na záver prednosta Rybár.

13.12 – Prednosta ďalej obhajuje projekt More. V podstate opakuje argumentáciu zo včerajšej tlačovej konferencie.

13.09 – „To je k…t!“ takúto poznámku na adresu prednostu si neodpustil redaktor portálu Bystricoviny.sk.

13.06 – Prednosta Miroslav Rybár hovorí, že MsZ zaviazalo vedenie mesta riešiť situáciu plážového kúpaliska a teraz zamietlo riešenie.

13.04 – „Napriek tomu, že bývalý primátor bol vo vašom drese, tak tiež neobhajoval pred plénom rozpočet. Merajte jedným metrom,“ reagoval na výčitky primátor Peter Gogola.

13.01 – Martin Turčan (SDKÚ-DS) navrhol presun 20-tisíc eur z administratívy na príspevok pre Správu športových a telovýchovných zariadení na opravu športového ihriska v Sásovej.

12.54 – Pavlovi Bielikovi (nezávislý) sa nepáči, že primátor sa nepostavil pred mestské zastupiteľstvo a nepredstavil svoju víziu fungovania mesta.

12.50 – Daniel Karas (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS) navrhol presunúť 20-tisíc eur z administratívy na revitalizáciu ihriska na Okružnej. Ďalej chce, aby mesto vypovedalo zmluvu so súkromnou SBS a aby Mestský úrad strážila Mestská polícia.

12.48 – Viceprimátorka Katarína Čižmárová (SDKÚ-DS) navrhla využitie 150-tisíc eur z rezervného fondu na úhradu deficitu za zimnú údržbu.

12.43 – Igor Kašper (nezávislý) sa prihovára za basketbal, aby v rámci dotácií dostal 35-tisíc eur. Taktiež navrhol navýšiť dotácie pre šport o 20-tisíc eur, ktoré by mali prísť z prenájmu reklamných plôch.

12.39 – Podpredseda najsilnejšieho klubu tvrdí, že na údržbu miestnych komunikácií budú chýbať prostriedky a táto kapitola je poddimenzovaná. Preto navrhol presunúť 30-tisíc eur určených pre projekt More na údržbu komunikácií a 70-tisíc eur z kapitoly správa a evidencia majetku mesta.

12.36 – Podľa Jakuba Gajdošíka (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS) väčšinový klub v mestskom zastupiteľstve hľadal škrty najmä vo výdavkovej časti. Chybou je podľa neho, že vedeniu mesta chýbala snaha schváliť rozpočet a provizórium nie je pre mesto prospešné.

12.34 – Začala rozprava. Pavol Katreniak (BBA) navrhol presunúť z položky cestovného ruchu 30-tisíc eur na výstavbu detského ihriska pod Pamätníkom SNP.

12.29 – Mzdové výdavky na Mestskom úrade klesnú o 230-tisíc eur, v Mestskej polícii o 125-tisíc eur. Menej má ísť aj na opravu a údržbu miestnych komunikácií. Údržba počas zimy bola o 150-tisíc eur drahšia ako sa predpokladalo, túto sumu musí mesto doplatiť.

12.28 – ZAaRES dostane o 88-tisíc eur menej.

12.21 – Slaný tvrdí, že za tohto vedenia mesta dochádza k oddlžovaniu mesta. Tak ako pri zákonných ukazovateľoch, tak aj pri zohľadnení všetkých dlhov. Oproti roku 2010 má dôjsť k poklesu dlhu o 5%. Celkový dlh mesta na rok 2013 sa odhaduje na 20,228 miliónov eur.

12.19 – Príjmy rozpočtu majú byť vo výške 47,756 miliónov eur.

12.17 – Ekonomický námestník Branislav Slaný prezentuje návrh rozpočtu.

12.14 – Dvojbodový program schválený.

12.12 – Do návrhovej komisie zvolený Martin Turčan, Jakub Gajdošík a Pavol Katreniak.

12.10 – Primátor Peter Gogola otvoril zasadnutie. Absentujú Chladný (SDKÚ-DS), Kuracina (nezávislý), Gajdošíková (BBA) a Topoľský (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS).

12.09 – Menšie problémy s hlasovacími zariadeniami.

12.05 – Poslanci sa pomaly schádzajú v sále.