Obyvatelia Pršianskej terasy sú o krok bližšie k bezpečnejšiemu a kvalitnejšiemu dopravnému spojeniu. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) chce z eurofondov financovať dokončenie rozostavanej komunikácie od Kremničky.

K dokončeniu komunikácie od Kremničky chýba 900 metrov.

BBSK a mesto Banská Bystrica dospeli k riešeniu kritickej situácie dopravného spojenia Radvane a Pršianskej terasy. Kraj dokončí rozostavanú komunikáciu od Kremničky a mesto zoberie do užívania súčasnú používanú cestu, ktorú spravuje BBSK. Podmienkou však je, že župa získa eurofondy a na projekte sa bude podieľa iba piatimi percentami vlastných prostriedkov. Aj to je maximum a predseda BBSK Vladimír Maňka chce hľadať možnosti, aby kraj použil z vlastných financií čo najmenej.

Predstavitelia krajskej samosprávy však nevedia aký bude obsah a rozsah výzvy na eurofondy. Aj to bol dôvod prečo doteraz BBSK poslancom nepredložil návrh.„Ešte aj dnes môžem povedať, že stále nie je materiál doriešený a nie je istota, že to vyriešime, ale je tu veľká šanca,“ povedal Maroš Hrádela, vedúci Odboru hospodárskej stratégie a riadenia majetku Úradu BBSK, s tým že žiadosť o eurofondy budú podávať na konci tohto mesiaca.

Riešenie problému má viacero úskalí, v prípade dokončenia úseku od Kremničky musela byť prerobená projektová dokumentácia, lebo navrhované riešenie bolo príliš drahé.

V súčasnosti sa využíva cesta od Radvane.

V prípade, že sa podarí BBSK cestu od Kremničky dokončiť, ostane v jeho vlastníctve a súčasné cestné spojenie s Pršianskou terasou prejde do správy mesta. „Sme pripravení prevziať do správy doterajšiu komunikáciu, pričom tá bude naďalej slúžiť ako jedna z prístupových ciest do lokality. Vzhľadom na problémový stav súčasnej komunikácie, ktorá je jedinou prístupovou cestou do zóny určenej na ďalšiu individuálnu aj bytovú výstavbu, je našim cieľom riešenie tejto situácie, reagoval primátor Banskej Bystrice Peter Gogola.

Komunikácia od Kremničky je v súčasnosti v majetku obchodnej spoločnosti MBB, kde má mesto 99% akcií. K jej dokončeniu chýba zhruba 900 metrový úsek. Kraj chce okrem dokončenia rozostavanej cesty v rámci projektu zrekonštruovať aj menší úsek vedúci k obci Horné Pršany. Momentálne využívaná cesta nebola projektovaná na dopravnú záťaž, ktorá vznikla v súvislosti s intenzívnou výstavbou v lokalite Pršianska terasa. Navyše na nej dochádza kvôli chýbajúcemu chodníku dochádza ku kolíznym situáciám áut s chodcami.