Projekt predpokladá zbúranie súčasnej budovy a vybudovanie obchodných pasáží v priestoroch autobusovej stanice.

bus stanica rakusaniaRakúska spoločnosť Jahn Development & Consulting zaslala na Obvodný úrad životného prostredia zámer realizácie projektu Terminal Shopping Center Banská Bystrica. Ten sa týka rekonštrukcie súčasnej autobusovej stanice, ktorá je rozostavaná od roku 1983. Pôvodné objekty by mal nahradiť nový autobusový terminál a obchodné priestory.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je iba úvodná fáza, následne bude potrebný aj súhlas Stavebného úradu. Počas výstavby by pre potreby cestujúcej verejnosti a dopravných spoločností malo slúžiť parkovisko na Mičinskej.

Autobusová stanica je verejnosťou dlhodobo vnímaná ako jeden z hlavných neriešených problémov mesta. V ankete Banskobystrického okrášľovacieho spolku bola stanica vyhlásená za najväčie „strašidlo“ mesta. Rokovania s investorom a prestavbu ohlasoval už predchádzajúci primátor Ivan Saktor, k reálnemu začiatku rekonštrukcie však nedošlo. Naposledy tému autobusovej stanice spomenul prednosta Miroslav Rybár počas decembrovej diskusie, keď sa nechal počuť, že rekonštrukcia je tak blízko ako nikdy doteraz.