Primátor Peter Gogola využil svoju právomoc a čiastočne vlastným rozhodnutím upravil rozpočet mesta, ktorý minulý mesiac schválili poslanci mestského zastupiteľstva.

Gogola-RybárMesto Banská Bystrica už pomaly začína využívať predpokladané refinancovanie projektu elektronizácie. Práve z prostriedkov pôvodne schválených na tento účel, presunul primátor mesta prostriedky na niekoľko výdavkov, ktoré pôvodný rozpočet škrtol.

Ide o financovanie tlače Radničných novín, ktoré mali skončiť podľa pôvodne schváleného rozpočtu už v marci. V týchto dňoch už do schránok prichádza aprílové číslo a zmluva na ich vydávanie by mala byť v platnosti až do konca júla. Poslancom predložený rozpočet totiž nepredpokladal zmluvné výpovedné lehoty. Noviny pritom tlačí tlačiareň, ktorej spoluvlastníkom je prednosta MsÚ Miroslav Rybár. K zákazke sa ale spoločnosť dostala ešte za predchádzajúceho vedenia mesta. Na podobný zmluvný problém narazila samospráva aj pri zmluve s regionálnou televíziou Hronka, ktorú samospráva ešte bude niekoľko mesiacov financovať. Celkovo na tieto účely primátor dodatočne vyčlenil 22-tisíc eur.

mestský-úrad1Žije aj „projekt more“, v preklade štúdia uskutočniteľnosti rekonštrukcie plážového kúpaliska, na ktorý vlani odmietli poslanci vyčleniť 30-tisíc eur a tento rok úradu neschválili za rovnakým účelom rozpočtovanú sumu 20-tisíc eur. Podľa prednostu Mestského úradu Miroslava Rybára mal preto konkrétny potenciálny investor stratiť záujem o tento zámer. Primátor ale dodatočne vyčlenil 10-tisíc eur za účelom „prieskumov a analýz“ súvisiacich s rekonštrukciou kúpaliska. Prostriedky sa na tento zámer presunuli v rámci kapitoly cestovného ruchu.

Necelých 10-tisíc eur pridal primátor aj na organizáciu menších mestských podujatí, ako boli napríklad nedávne oslavy oslobodenia mesta. Deväťtisíc eur v rozpočte pribudne aj za účelom informačných služieb Mestskej polície.

Primátorská zmena rozpočtu v sume 40 900 eur neovplyvňuje celkovú výšku predpokladanej ekonomickej bilancie mesta pre rok 2014, ktorá je vo výške takmer 47,7 milióna eur.