iMesto - ilustračnéProjekt elektronizácie banskobystrického magistrátu za zhruba 1,8 milióna eur preplatia z 95% eurofondy. Do služby iMesto sa ale za prvý rok prevádzky zaregistrovalo len necelých štyristo užívateľov.

Mesto Banská Bystrica hospodári v roku 2014 s reštriktívnym rozpočtom, ktorý siahol na viaceré bežné výdavky z minulosti. Mestskí poslanci sa však už čoskoro dostanú do situácie, kedy budú rozhodovať o výraznom prebytku schváleného rozpočtu. Z eurofondov doň totiž pritečie zhruba 2,5 milióna eur. Keďže väčšiu časť projektu elektronizácie úradu už samospráva zaplatila z vlastných zdrojov, a fondy ich budú spätne refundovať, v rozpočte mesta sa uvoľní množstvo finančných prostriedkov.

V súvislosti s projektom Elektronizácie služieb mesta Banská Bystrica už magistrát dodávateľovi, spoločnosti ICZ Slovakia, od roku 2012 zaplatil postupne zhruba 1,3 milióna eur. Ďalšia splátka služby mala nasledovať aj v tomto roku, a to v objeme 425-tisíc eur.

Počet užívateľov služby stúpa len pomaly

História záujmu mesta o elektronizáciu svojich služieb siaha do roku 2008. Finálny materiál, ktorého výsledkom je aj dnešná služba iMesto, bol schválený na spolufinancovnie z Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS) v roku 2010. Schválený bol napokon projekt za vyše tri milióny eur, no v roku 2011 Ministerstvo financií rozhodlo o zrušení výzvy.

estsky-urad-1Vedenie mesta sa ale rozhodlo k projektu pristúpiť v redukovanej verzii, aj bez istoty dotácie.  To kritizovali viacerí mestskí poslanci, ktorým sa nepozdávali výdavky v státisícoch eur, ktoré stála ročná splátka služby v čase ekonomickej krízy. Po opätovnom vyhlásení výzvy zo strany ministerstva, sa ale mesto prihlásilo a s upraveným projektom bolo opätovne úspešné. Ministerstvo financií to potvrdilo koncom februára.

Hlavnou a najviditeľnejšou časťou je služba elektronickej komunikácie s mestským úradom iMesto, ktorá bola oficiálne spustená pred rokom. Napriek viacerým propagačným kampaniam v nej bolo na začiatku marca zaregistrovaných zhruba štyristo fyzických a právnických osôb. Tí môžu využívať zatiaľ 36 služieb, postupne k nim majú pribudnúť ďalšie.

„Mesto pravidelne upozorňuje obyvateľov na možnosť vybavovať administratívne záležitosti s mestským úradom aj elektronicky. Na podporu prihlasovania do systému iMesto vo februári vyhlásilo súťaž o ročný poplatok do materskej školy a podobnú súťaž plánuje vyhlásiť aj o odpustenie realizačného poplatku pri vyhradenom parkovacom mieste,“ priblížila hovorkyňa banskobystrického primátora Martina Kanisová. Možnosť elektronického zápisu dieťaťa do materskej školy využilo dvanásť Banskobystričanov.