Na základe podnetu aktivistov podala prokuratúra protest proti vydaniu stavebného povolenia na projekt revitalizácie banskobystrického mestského parku. Prokuratúra vytkla hneď niekoľko porušení stavebného zákona.

Mesto sa znovu pokúsi o eurofondy na mestský park, pôvodný altánok chcú zachovať

Mesto Banská Bystrica sa aktuálne opätovne, po viacerých neúspešných pokusoch z minulosti, uchádza o eurofondy na projekt revitalizácie mestského parku.

Otvorenú kritiku mestu smerovali miestni architekti a následne aj viaceré osobnosti mesta dokonca primátorovi poslali otvorený list, v ktorom kritizovali navrhovanú modernizáciu parku. Napríklad kvôli výraznému výrubu, ale aj kvôli novej podobe krytých pódií uprostred parku, ktoré mali nahradiť doterajší altánok. Mesto síce vtedy reagovalo, že dôjde len k výrubu 20 stromov a ošetreniu ďalších 152 kusov, avšak ďalšie pripomienky verejnosti už pre krátkosť času pre podanie projektu akceptované neboli.

Mestskí poslanci v júni 2018 schválili uchádzanie sa o prostriedky z výzvy na Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), avšak Banská Bystrica s projektom neuspela. V apríli tohto roku poslanci schválili opätovné uchádzanie sa o prostriedky z eurofondov, pričom revitalizáciu plánuje samospráva rozdeliť do dvoch etáp.

Plány však teraz môže skomplikovať protest prokurátora, ktorým je napadnuté vydané stavebné povolenie na projekt. Opäť sa tak otvára téma nevypočutej kritiky odbornej i laickej verejnosti.

„O projekte sa občania dozvedeli od zástupcov mesta prvýkrát na verejnej prezentácii na Mestskom úrade dňa 11.6.2018. Prezentácie sa zúčastnila početná odborná aj laická verejnosť, zaznel na nej celý rad odborných výhrad. Viacero zúčastnených občanov sa pre množstvo pripomienok vôbec nedostalo k slovu. Primátor sa vyjadril, že sa spornými časťami projektu bude zaoberať, ale nepovedal, že Mesto Banská Bystrica malo už v tom čase, presnejšie od 21. 5. 2018, podanú žiadosť o vydanie stavebného povolenia na Obecnom úrade Malachov, ako príslušnom stavebnom úrade,“ približujú aktivisti problematiku vo svojom stanovisku.

Podľa nich zároveň primátor Nosko zavádzal verejnosť, keď v auguste minulého roku na stretnutí s verejnosťou priamo v parku uviedol, že na projekt zatiaľ nebolo vydané platné stavebné povolenie. To však malo byť vydané už mesiac predtým.

„Pravdou je, že napriek proklamovanej zmene, týkajúcej sa informovanosti občanov a ich participácii na závažných rozhodnutiach týkajúcich sa mesta, sa preukázalo, že vedenie mesta od augusta 2018 opäť úplne ignorovalo verejnosť, neinformovalo ju o ďalšom plánovanom projekte revitalizácie, ani ju nekontaktovalo ohľadne sporných bodov, ktoré primátor mesta prisľúbil, že bude aj so zapojením odbornej verejnosti ešte riešiť. Argument mesta, že konalo v časovom strese kvôli príležitosti získať financie z vyhlásených výziev na dotácie z eurofondov, neobstojí. Prvá neoficiálna správa o plánovanej revitalizácii parku sa objavila v médiách už 3. júna 2015! Mesto malo dostatok času na diskusiu s verejnosťou a odborníkmi, aj na vyhlásenie a  zrealizovanie verejnej súťaže. A ešte je tu dôležitá otázka – prečo nebol v procese získavania stavebného povolenia dodržaný zákon,“ pýtajú sa vo vyhlásení aktivisti.

Mesto sa obráti na okresný úrad

V reakcii na vydaný protest prokuratúry a vyhlásenie aktivistov primátor Ján Nosko hovorí, že verejnosti nemožno vyhovieť vo všetkých požiadavkách.

„Mestský park je národná kultúrna pamiatka, zadávacie podmienky pre prípravu projektu boli teda striktne určené zo strany Krajského pamiatkového úradu. Na verejnom prerokovaní sme si vypočuli rôzne názory, no nie všetky pripomienky sa dajú zapracovať, pretože sú často protichodné a mnohé z nich sú v rozpore so zásadami ochrany národných kultúrnych pamiatok,“ uvádza v reakcii Ján Nosko.

„Rád by som reagoval aj na tvrdenia, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach a týkajú sa vydania stavebného povolenia na projekt revitalizácie parku. Dostal som nekorektnú informáciu od vedúceho pracovníka Stavebného úradu, ktorú som posunul ďalej, čo ma mrzí,“ doplnil primátor k jednej z výčitiek aktivistov.

Podľa prvého muža mesta bude samospráva vyjadrenie okresnej prokuratúry rešpektovať, ale nestotožňuje sa s ním v plnom rozsahu. „Spis preto postúpime Okresnému úradu Banská Bystrica, ktorý vydá rozhodnutie. Revitalizácia mestského parku je jedna z našich priorít a cítime výraznú podporu aj zo strany verejnosti, aby sme zámer zrealizovali. Budeme preto naďalej postupovať tak, aby sme v projekte revitalizácie a jeho financovaní z európskych zdrojov boli úspešní,“ dodal Nosko.