Banskobystrickí mestskí poslanci v utorok na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva schválili opätovné uchádzanie sa samosprávy o príspevok z eurofondov na revitalizáciu a rekonštrukciu mestského parku.

Ide pritom už o niekoľký pokus. Samospráva pôvodne avizovala záujem o získanie eurofondov na obnovu mestského parku ešte v roku 2011. Vtedy sa napokon mesto nedohodlo s autorkou návrhu. Následne mesto chcelo o eurofondy žiadať v roku 2014, ani v tomto prípade však projekt nebol dotiahnutý až k realizácii. Myšlienku potom obnovilo vedenie mesta pod primátorom Jánom Noskom. V minulom roku predstavili vizualizáciu jeho novej podoby, ktorá sa však okamžite stretla s negatívnou reakciou časti verejnosti.

Otvorenú kritiku mestu smerovali miestni architekti a následne aj viaceré osobnosti mesta dokonca primátorovi poslali otvorený list, v ktorom kritizovali navrhovanú modernizáciu parku. Napríklad kvôli výraznému výrubu, ale aj kvôli novej podobe krytých pódií uprostred parku, ktoré mali nahradiť doterajší altánok. Mesto síce vtedy reagovalo, že dôjde len k výrubu 20 stromov a ošetreniu ďalších 152 kusov, avšak ďalšie pripomienky verejnosti už pre krátkosť času pre podanie projektu akceptované neboli.

Mestskí poslanci v júni 2018 schválili uchádzanie sa o prostriedky z výzvy na Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), avšak Banská Bystrica s projektom neuspela.

Výzva je však ešte stále k dispozícii a vedenie mesta sa chce po konzultáciách s riadiacim orgánom IROP pokúsiť získať podporu znovu.

Projekt však tentokrát rozdelili na dve etapy. V prvej budú vybúrané priame chodníky a niektoré objekty, vybudované budú nové mlatové chodníky prepúšťajúce vodu a centrálna časť s altánkom, ako aj osvetlenie v parku a osadenie nového mobiliáru. Popri výrube a ošetrení stromov v spomínanom rozsahu, sa má naopak vysadiť 64 vzrastlých stromov a 1229 drevín. Prvá etapa by mala stáť približne 800-tisíc eur, na ktorých sa má mesto v prípade úspechu projektu podieľať spolufinancovaním vo výške 40-tisíc eur.

V druhej etape, ktorá by mala rovnako vyjsť do 800-tisíc eur v celkových nákladoch, budú zrekonštruované aj kruhové chodníky, vybudované partery, voľnočasová pohybová zóna a vykonané ďalšie terénne a sadovnícke úpravy.

„Prípravná fáza projektu sa uskutočnila iba formou verejného obstarávania, hoci mesto mohlo využiť aj formu súťaže návrhov. Projekt nebol vôbec konzultovaný s občanmi mesta a ani s odbornou verejnosťou. Občania nemali možnosť zapojiť sa ani do konania stavebného úradu a predkladaný projekt neakcentuje podstatu výzvy IROP, ktorou je hlavne environmentálny prínos. Nerieši napríklad otázku vodozádržných opatrení alebo zavlažovacieho systému v parku,“ vytkol postupu mesta poslanec Martin Úradníček z klubu Banskobystrická alternatíva. K stanovisku BBA sa pridal aj klub Banskobystrická pravica. Oba kluby návrh vedenia mesta nepodporili.

„Priestor pre súťaž bol daný podmienkami, ktoré dal Krajský pamiatkový úrad a druhou vecou bola časová tieseň. Tá je tu aj teraz. Posledná možnosť podať projekt je 9. apríla. Alokácia sa míňa a na zelené projekty pravdepodobne v budúcnosti ďalšie finančné zdroje nebudú. Je to príležitosť, ktorú by sme nemali premrhať a mali by sme ju využiť,“ povedal po diskusii poslancov primátor Ján Nosko.

Zdá sa, že verejná diskusia napokon zachráni aspoň časť z doteraz známej podoby parku. Z utorňajšieho zasadnutia mestských poslancov vyplynulo, že v rámci nového návrhu v parku zostane zachovaný súčasný altánok. Ten síce nepatrí medzi pôvodné prvky historického parku, osadený bol v tridsiatych rokoch, ale pre mnohých súčasníkov je jeho neodmysliteľnou súčasťou. S ohľadom na novú architektúru parku však bude altánok premiestnený k priestoru voľnočasovej pohybovej zóny s detským ihriskom.