Po minuloročných kontrolách sa pôjdu poslanci mestského zastupiteľstva opäť pozrieť na stav plážového kúpaliska.

plazove_kupalisko_bb„Sťažnosti občanov mesta pokračujú a ani petičný výbor nie je spokojný s tým, čo sa na plážovom kúpalisku deje,“ zdôvodnil návrh uznesenia Milan Lichý (BBA). Po minuloročnom poslaneckom prieskume boli zistené viaceré nedostatky, tohtoročná návšteva sa má vykonať práve za účelom zistenia stavu ich odstraňovania.

Banskobystrické mestské zastupiteľstvo návrh Lichého odsúhlasilo a určilo termín do 15. júna 2013, kedy bude na programe 21. zasadnutie MsZ.

Plážové kúpalisko má od mesta v prenájme AQUALAND Slovakia, s.r.o. za 33,19 eur ročne (1000 korún). Pri uzatvorení zmluvy v roku 2007 sa spoločnosť zaviazala preinvestovať viac ako 3 milióny eur (100 miliónov korún). Ešte minulý rok poslanci MsZ spochybnili plnenie tohto bodu zmluvy, na čo analýza mestského úradu konštatovala, že investor predložil faktúry, ktoré dokladujú investície vo výške 4,2 milióna eur. V septembri 2012 odporučili poslanci prednostovi, aby prehodnotil plnenie zmluvy, keďže boli zistené viaceré nedostatky.

Naposledy sa téma plážového kúpaliska dostala do pozornosti v súvislosti s projektom tzv. bystrického mora. Prednosta mestského úradu Miroslav Rybár chcel vyčleniť na štúdiu uskutočniteľnosti rozsiahlej rekonštrukcie kúpaliska 30-tisíc eur, poslanci mestského zastupiteľstva mu však túto položku neodsúhlasili.