V pléne mestského zastupiteľstva sa začínajú ozývať poslanci, ktorých bolo za posledné štyri roky počuť len zriedka a prerozdelenie peňazí prioritne do svojich obvodov zvládli za niekoľko desiatok minút. Aj to je jasný signál, že voľby sa blížia.

euro mena bbonline.sk FRAj keď samospráva tento rok postavila mimoriadne úsporný rozpočet, už dnes je jasné, že mesto si postupne prilepší. Prešlo refinancovanie projektu elektronizácie, ktoré čoskoro vráti do mestskej pokladnice už investovaných zhruba jeden a pol milióna eur.

Zároveň sa začiatkom tohto roka úspešne skončil súdny spor mesta so štátom ohľadom rozhodnutia súdov ešte z roku 2006. Banská Bystrica vtedy musela zaplatiť cyperskej spoločnosti TIKKA Investments Limited, zastupovanou spoločnosťou Penta, 125 miliónov bývalých korún. Išlo o pohľadávku bývalého Investičného útvaru mesta, ktorá bola pôvodne voči skrachovanej Dopravnej banke vo výške 42-miliónov slovenských korún. Súdy však rozhodli zle, keď priznali, že mesto je ručiteľom záväzkov IÚM. Roky sa ťahajúci súdny spor vyvrcholil odvolaním v úvode tohto roka, keď súdy nariadili Ministerstvu spravodlivosti vyplatiť mestu odškodné v celkovej výške aj  s úrokmi vyše 1,7 milióna eur. Ministerstvo sa však ešte odvolalo k Najvyššiemu súdu.

Viac na cesty a chodníky, kultúru i šport

P1060809Tohtoročný rozpočet mesta zrušil možnosť dotácií menších i väčších podujatí v meste či už v oblasti kultúry alebo športu. Poslanci na svojom pondelňajšom zasadnutí schválili opätovné naplnenie tejto rozpočtovej kapitoly. Pre kultúrne podujatia bude môcť byť tento rok rozdelených 40-tisíc eur, pre športové ďalších 30-tisíc. Dobudovať sa tiež má detské ihrisko v parku pod Pamätníkom SNP a bude sa revitalizovať aj ihrisko na Moskovskej ulici, kam pôjde po desať tisíc eur. Rovnaká suma pôjde aj na údržbu mestských pamiatok a o 50-tisíc eur sa zvýši aj rozpočet Správy športových a telovýchovných zariadení mesta.

Najviac, až 210-tisíc eur, sa ale rozdelí do jednotlivých volebných obvodov podľa počtu ich obyvateľov, za účelom obnovy a opráv miestnych komunikácií a chodníkov. Prostriedky budú smerovať do kapitoly, o ktorej spolurozhodujú nielen úradníci, ale aj priamo občianske rady a poslanci v jednotlivých obvodoch. Výdavkový rozpočet týmito zmenami celkovo zastupiteľstvo navýšilo o 360-tisíc eur.