Centrum Window of Shanghai v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici a Konfuciov inštitút pre obchod pri Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici všetkých srdečne pozývajú na podujatie s názvom: Festival dračích lodí – Duanwu Jie

Pán Jianwei Wang, riaditeľ Konfuciovho inštitútu pre obchod pri UMB predstaví históriu tohto zaujímavého festivalu. Návštevníci budú mať taktiež možnosť ochutnať tradičné jedlo podávané počas tohto sviatku – koláčiky ZONGZI. Na konci si vyskúšajú aj ich prípravu spolu s inými tradičnými ručnými prácami. Prednáška bude v anglickom jazyku a zároveň bude tlmočená do slovenčiny.

Prednáška sa bude konať v stredu 21. júna o 17.00 h v spoločenskej sále v Štátnej vedeckej knižnici. (1. poschodie).