Výnimočná hudobná udalosť, kde okrem skladieb J. Cikkera, V.
 Figuša Bystrého a J. Móryho odznie skladba od M. Krajčiho pre osem violončel. Skladba bude uvedená vo verzii jedno violončelo – E. Prochác a sedem ostatných violončiel sa
 bude hrať z pásu nahratého v Slovenskom rozhlase E. Prochácom pod vedením autora. Ten obstará zvukovú kvalitu svojho diela.

Vstupenky sú zadarmo, obmedzený počet miest.