Jednou z ambícií Banskej Bystrice – európskeho mesta športu je rozvoj športových aktivít detí a mládeže. V súlade s olympijskou myšlienkou, ktorá už po tisícročia rozvíja telo i ducha, posilňuje priateľstvá, súťaženie podľa pravidiel fair play, pomoc súperovi či učí vážiť si všetkých ľudí. Cieľom Olympijského festivalu detí Mesta Banská Bystrica je formovanie trvalého vzťahu detí a mládeže k športu, zapojenie čo najväčšieho počtu žiakov do súťaží, spojenie športu s olympijskou výchovou na základe troch pilierov propagujúcich olympizmus, ktorými sú pohyb, vzdelávanie a poznávanie.

Jeho organizátorom je Mesto Banská Bystrica v spolupráci s Centrom voľného času Havranské 9, Centrom voľného času Junior, ZŠ Golianova, ZŠ Ďumbierska, ZŠ J. G. Tajovského a olympijským klubom v Banskej Bystrici. Na podujatí sa zúčastňujú žiaci I. stupňa ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a žiaci II. stupňa základných škôl na území mesta.