Po skončení banskobystrického Festivalu Svetla a tieňa sa v banskobystrickom Urban Spote uskutoční koncert reggae kapely Medial Banana.

Brány Urban Spotu sa otvárajú o 21.00 h, vstupné je vo výške 7 €.