Úradná správa č.  6, v Banskej Bystrici, 19.8.2022

Športovo – technická komisia, Komisia mládeže – predseda Peter Mazúch

1. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS 8. ligy 2. kolo T.Č.Balog „B“ – S.Hory dňa 15.09.2022 (štvrtok) o 15:00 hod. na ihrisku FK T.Č.Balog. Poplatok 10.- € v zmysle R MFS pre S.Hory bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

2. Na základe podnetu FK Poniky žiadame FK Jasenie na predloženie písomného súhlasu so súťažením hráča vo vyššej vekovej kategórií hráča Matej Nosáľ, 1330788 v termíne do 23.08.2022 11:00 hod.

3. Nesúhlasíme s odohratím MFS 7. ligy 5. kolo Jasenie – Michalová dňa 04.09.2022 o 15:30 hod. a nechávame v platnosti pôvodný termín t.j. dňa 04.09.2022 o 12:30 hod. z dôvodu nízkeho stavu počtu rozhodcov na základe návrhu predohrávaných MFS na jesennú časť ročníka 2022/2023 KR.

4. Upozorňujeme futbalové kluby na vypisovanie zodpovedných osôb do zápisu o stretnutí (videotechnik, vedúci družstva, lekár, hlavný usporiadateľ …). Kluby sú povinné mať nahraté nominácie s hráčmi a členmi realizačného tímu podľa Rozpisu súťaží ObFZ BB dvadsať minút pred začiatkom stretnutia s možnosťou vytlačenia zápisu o stretnutí, kvôli kontrole hráčov. Keďže sa množia podnety na nenahraté osoby v systéme ISSF upozorňujeme futbalové kluby, aby si dané osoby nahrali do systému a nahrávali do zápisov o stretnutí realizačné tímy. V prípade porušenia podmienok budú kluby postúpené na DK.

Futbalové kluby, si musia nanovo v sezónnej súpiske družstva v ISSF aktivovať trénerov a osoby v realizačných tímoch, inak budú mať problém s nomináciou osôb z realizačných tímov na Zápis o stretnutí. Kompletný návod ako dostať na súpisky chýbajúcich členov realizačného tímu a funkcionárov družstva nájdete tu…

ŠTK – úsek mládeže – zodpovedný Roman Patráš

1. Schvaľujeme zmeny termínov, UHČ a HP v MFS dorast:

·         29..08.2022,16:00, 1.kolo, MO U19 – Zvolen , Pliešovce- Látky, zmena HD, HČ, obecná akcia

·         04..09.2022,14:30, 2.kolo, MO U19 – Zvolen , Bzovík – Sebechleby, zmena HČ, kolidácia termínu

·         15..09.2022,14:30, 6.kolo, MO U19 – Zvolen , Sebechleby – Pliešovce, zmena HD, obecná akcia

Pre súťaž dorastu kvôli spoločnej súťaži ZV, BB ročníka 2022/2023 je v Rozpise MFS skopírovaná špeciálna časť (označená modrou farbou) z Rozpisu ZV. Žiadame dotknuté kluby o naštudovanie.

Pravidlá pre súťaž dorastu MO U19 – Zvolen, Banská Bystrica

Súťaž dorastu MO U19 – Zvolen pre súťažný ročník 2022/2023 je v zmysle dohody ObFZ Banská Bystrica a ObFZ Zvolen spoločná súťaž. Súťaž riadi KM ObFZ Zvolen

Počet zaradených je 5 družstiev ObFZ Zvolen a 5 družstiev ObFZ Banská Bystrica.

Postupujúci družstvom do súťaže SsFZ pre súťažný ročník 2023/2024 budú najlepšie umiestnené družstvá ObFZ Zvolen a ObFZ Banská Bystrica.

Súťaž sa riadi SP, týmto RS a ostatnými predpismi SFZ.

Delegované 2 osoby na MFS – 1R a 1AR.

KR ObFZ Zvolen deleguje na MFS hrané na ihriskách ObFZ Zvolen a KR ObFZ Banská Bystrica deleguje na MFS hrané na ihriskách ObFZ Banská Bystrica.

Delegačný list pre súťaž MO U19-Zvolen bude spracovávať KR ZV – bude zverejnený v DL obidvoch ObFZ.

Delegátormi v ISSF sú Peter Zemko KR ObFZ ZV (MT 0907424484)

Všetky technicko organizačné záležitosti v priebehu súťaže rieši KM ObFZ ZV , predseda Vladimír Remeselník (MT 0907 227 834).

Všetky nové zmeny je nutné riešiť v zmysle SP a tohto RS podaním v ISSF v príslušnom stretnutí ako Žiadosť o zmenu termínu/ hracej plochy stretnutia. Zmeny termínov MFS schvaľuje riadiaca KM ObFZ ZV. Poplatky sa riadia RS jednotlivých ObFZ.

Disciplinárne poručenie súťažných predpisov rieši DK ObFZ ZV.

Všetky zmeny MFS a pokyny k súťaži ako aj disciplinárne tresty, sankcie budú zverejňované v Spravodaji ObFZ Zvolen a Úradnej správe ObFZ BB.

KM v zmysle SP čl. 72/ d – delegované osoby, bude na súťažné stretnutia mládeže delegovať podľa potreby aj inú určenú osobu.

V stretnutiach mládeže je povolený štart v zodpovedajúcej obuvi, v kategórii dorastencov a starších žiakov aj v kopačkách s vymeniteľnými kolíkmi.

V stretnutiach mládeže zodpovedajú za správny výstroj hráčov i tréneri a vedúci družstiev.

Stretnutia dorastu MO U19 sa hrá s loptou č.5,…

2. Zaradenie družstiev, trvalé výnimky a konfigurácie súťaží 2022/2023:

Starší žiaci U15:

Účastníci: Podkonice, Poniky, Heľpa, Sl. Ľupča, Badín

Konfigurácia súťaže: 5 účastníkov, základná časť, D-V-D-V, 1x, jeseň – jar, 20.kôl, hrací deň: nedeľa 10:30 hod., začiatok súťaže plánovaný na 28.08.2022 – prvé kolo presunuté na 15.09.2022 (štvrtok) o 10:30 hod.

1. kolo – 15.09.2022 o 10:30 hod. Sl. Ľupča – Badín, Poniky – Heľpa, Podkonice voľno

2. kolo – 04.09.2022 o 10:30 hod. Heľpa – Podkonice, Sl. Ľupča – Poniky, Badín voľno

Mladší žiaci U13:

Skupina A: Sásová, Ľubietová, Badín, Jakub, Podkonice, Sl. Ľupča

Konfigurácia súťaže: 6 účastníkov, základná časť, D-V-D, 1x, jeseň – jar, 15.kôl, hrací deň: sobota o 10:30 hod. – prípadná dohoda zúčastnených klubov, odohrať v ľubovoľný deň v danom týždni.

1. kolo –10.09.2022 o 10:30 hod. Podkonice – Badín, Ľubietová – Jakub, Sásová – Sl.Ľupča

Skupina B: Brezno B, Braväcovo, Partizán Č. Balog, Polomka, Heľpa, Valaská

Konfigurácia súťaže: 6 účastníkov, základná časť, D-V-D, 1x, jeseň – jar, 15.kôl, hrací deň: sobota o 10:30 hod. – prípadná dohoda zúčastnených klubov, odohrať v ľubovoľný deň v danom týždni.

1. kolo –10.09.2022 o 10:30 hod. Partizán Č. Balog – Brezno, Heľpa – Bacúch, Valaská – Braväcovo

Prípravka U11:

Termíny stretnutí v jednotlivých skupinách:

Jesenná časť súťaže: 10.09.2022, 17.09.2022, 24.09.2022, 01.10.2022, 08.10.2022 – prípadná dohoda zúčastnených klubov;

Jarná časť súťaže: 22.4.2023, 29.4.2023, 6.5.2023, 13.5.2023, 20.5.2023 – prípadná dohoda zúčastnených klubov;

Prípadne ešte dňa 03.6.2023 – finálový turnaj za účasti víťazov skupín o konečné umiestnenie (o mieste konania finálového turnaja bude rozhodnuté po spoznaní finálových účastníkov).

Účastníci:

Skupina A: Part. Č. Balog A, Part. Č. Balog B, Brezno A, Brezno B, Michalová

Poradie turnajov: 10.09.2022 – P.Č.Balog A, 17.09.2022 – Brezno B, 24.09.2022 – Brezno A, 01.10.2021 – Michalová, 08.10.2022 – P.Č.Balog B

Skupina B: Heľpa, Beňuš, Osrblie, Polomka

Poradie turnajov: 10.09.2022 – Beňuš, 17.09.2022 – Polomka, 24.09.2022 – Osrblie, 01.10.2022 – Heľpa

Skupina C: Valaská, Jasenie, Medzibrod, Brusno

Poradie turnajov: 10.09.2022 – Brusno, 17.09.2022 – Medzibrod, 25.09.2022 – Jasenie, 01102022 – Valaská

Skupina D: Ľubietová, Slovenská Ľupča, Šalková A, Šalková B

Poradie turnajov: 10.09.2022 – Ľubietová, 17.09.2022 – Sl.Ľupča, 24.09.2022 – Šalková A, 01.10.2022-Šalková B

Skupina E: Priechod, Podkonice, Selce A, Selce B

Poradie turnajov: 10.09.2022 – Podkonice, 17.09.2022 – Priechod, 24.09.2022 – Selce A, 01.10.2022 – Selce B

Skupina F: Badín, Jakub, Sásova, Poniky

Poradie turnajov: 10.09.2022 – Sásová, 17.09.2022 – Badín, 24.09.2022 – Poniky, 01.10.2022 – Jakub

Prípravka U9: Oznamujeme klubom, že sa otvorila súťaž U9 pre súťažný ročník 2022/2023.

Zatiaľ prihlásený: Beňuš, Šalková, Badín.

Poradie turnajov: 10.09.2022 – Beňuš, 17.09.2022 – Badín, 24.09.2022 – Šalková

Poradie turnajov je po dohode klubov možné si vymeniť.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčený po 2 ŽK:

DS nepodmienečne pozastavenie výkonu športu a akejkoľvek funkcie na 1 SN podľa čl. 9/2b,1,2,3 DP a 37/3 DP.

D-1-4 Michal Adamovič, 1374925, FK Hronec 1 SN od 17.08.2022. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Vylúčený priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie podľa článku 9/2b,1,2,3 DP.

D-1-5 Marek Giertl, 1275067 FK Heľpa 6 SN od 17.08.2022 podľa čl. 49/2b DP s použitím čl. 36/2a DP za porušenie čl. 49/1b DP. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-1-6 Zdenko Binder, 114365, FK Mičiná 2 mesiace nepodmienečne od 17.08.2022 do 17.10.2022 podľa 48/2b s použitím čl. 36/2b a 37/4 DP za porušenie čl. 48/1c DP. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Ostatné:

DK berie na vedomie podnet FK Poniky a odstupuje ho na riešenie ŠTK.

DK berie na vedomie podnet R MFS 2. kola Heľpa – Strelníky a za porušenie čl. 57/1a,c,f DP ukladá v zmysle čl. 57/2 a 12/6 DP pokutu 50.- € FK Heľpa. Poplatok 10.- € a pokuta bude zahrnutá do mesačnej zbernej faktúry.

DK na základe upozornenia uvedeného v ÚS č. 5 ukladá pokutu v zmysle čl. 12/6 DP a čl. 64/1b DP:

FK Selce „B“ – Baláže – 2. kolo (lekár)

FK Slovenská Ľupča „B“ – 2. kolo (lekár)

FK Heľpa – 2. kolo (lekár)

všetkým uvedeným klubom po 40.- €. Poplatok 10.- € a pokuta budú zahrnuté do mesačnej zbernej faktúry.

Najbližšie zasadnutie DK bude 23.08.2022 (utorok) o 13:00 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81/1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

1. Zmeny v DL č.3:

– 7. liga – I. tr.: Braväcovo -Poniky SO o 16,00 (DZ Čutka)

Trénersko-metodická komisia – predseda Adrián Boháčik

1. Tak ako sa stalo zvykom už v minulých sezónach, aj v tomto ročníku rozbieha Trénersko – metodická komisia ObFZ Banská Bystrica ďalší cyklus programu PPTF (Program prípravy talentovaných futbalistov). Ide o chlapcov a dievčatá narodené v ročníkoch 2009, 2010 a 2011. Program bude prebiehať v dvoch skupinách – jedna skupina Banská Bystrica a okolie, druhá skupina Brezno a okolie, kde pod vedením profesionálnych trénerov absolvujú účastníci špeciálny tréning so zameraním na rozvoj hráčskych schopností. Žiadame futbalové kluby, ak majú v uvedených ročníkoch narodenia talentované deti, aby ich nahlásili mailom na sekretariát ObFZ v termíne do 4. septembra 2022, aby TMK mala dostatok času na prípravu a zorganizovanie zrazu. Na jednotlivé zrazy sa budú robiť a následne v dostatočnom predstihu odosielať nominácie hráčov.