Na štvrtok 13. marca o 14-tej hodine, zvolal primátor Peter Gogola mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. Dôvodom je administratívna chyba v jednom z materiálov, ktorý poslanci schválili na svojom februárovom rokovaní.

mestske zastupitelstvoPoslanci mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici vo februári schválili nepeňažný vklad, v podobe budovy zimného štadióna, do majetku Bytového podniku mesta. Ten má zabezpečiť efektívnejšiu rekonštrukciu severnej tribúny, na ktorú prispel sumou jeden milión eur Úrad vlády. BPM má tiež z vlastných zdrojov doplniť prostriedky potrebné na túto prestavbu.

V pôvodne schválenom  materiáli, ale bola uvedená zlá suma hodnoty zimného štadióna. „Dôvodom zvolania mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva je úprava výšky sumy nepeňažného vkladu vo forme nehnuteľnosti do BPM za účelom zvýšenia základného imania tejto mestskej spoločnosti  podľa znaleckého posudku vyhotoveného za uvedeným účelom,“ znie oficiálne stanovisko Mestského úradu v Banskej Bystrici. Aby bol prevod majetku platný, musia sa teraz mestskí poslanci zísť znova a prijať opravené uznesenie. To je zároveň jediným riadnym bodom budúcotýždňového zasadnutia.

S presmerovaním dotácie na mestskú spoločnosť už medzičasom kompetentné úrady súhlasili: „Súhlasné stanovisko Ministerstva financií SR a rozhodnutie predsedu vlády o zmene prijímateľa boli vydané a sú prílohou dodatku č. 1 k zmluve o dotácii, ktorá je momentálne v pripomienkovom konaní,“ povedala pre BBonline.sk hovorkyňa primátora Martina Kanisová.

Administratívna chyba v pripravenom a následne schválenom materiáli môže vyjsť mesto draho. Organizácia riadneho zasadnutia stojí samosprávu okolo 2,5 tisíca eur, z čoho každému poslancovi za zasadnutie prináleží odmena vo výške sedemdesiatich eur, ktoré dostávajú nad rámec mesačného paušálu. V minulosti ale bývalo zvykom, že poslanci v prípade kratšieho mimoriadneho zasadnutia, priamo počas neho, rozhodli o vzdaní sa odmien zaň.