zimný štadiónRekonštrukciou prejde tzv. severná tribúna štadióna. Premiér Robert Fico vyčlenil zo svojej rezervy milión eur.

V rámci dotácie z rezervy predsedu vlády SR sa Robert Fico v decembri minulého roka rozhodol vyčleniť milión eur na prestavbu severnej tribúny haly A. Banskobystrický zimný štadión je v majetku mesta, ktorého príspevková organizácia sa stará o jeho údržbu a prevádzku.

Podmienkou finančnej podpory je, že najbližších desať rokov poskytne samospráva bezodplatne 100 hodín ročne pre potreby štátnej hokejovej reprezentácie. Taktiež sa zaviazalo, že mládež bude mať bezplatný priestor na tréning v časoch od 6:00 do 20:00.

severna tribuna zimneho stadiona
Pôvodná vizualizácia rekonštrukcie severnej tribúny.

Zimný štadión prešiel prvou rozsiahlejšou rekonštrukciou v roku 2009, kedy sa zbúrala pôvodná tribúna na státie. Už vtedy sa predpokladala aj prestavba severnej tribúny, nachádzajúcej sa pozdĺž rieky Hron. Koncepcia športu z roku 2010 hovorila o termíne dokončenia v júli 2011.

Stav zimného štadióna je dlhodobo v havarijnom stave. Nevyhnutné opravy potrebuje aj tréningová hala B, rolby a elektroinštalácie. Tieto výdavky bude musieť samospráva pokryť z vlastných prostriedkov.

Návrh rekonštrukcie z roku 2009, realizovala sa len južná tribúna