autobusova stanica terminal shopping centerInvestor banskobystrickej autobusovej stanice, bratislavská spoločnosť PRIMUM, pôvodne očakávala začiatok výstavby už počas tohto leta. Napokon sa v druhej polovici augusta len začína stavebné konanie na časť stavby.

V pondelok 17. augusta bola na úradnej tabuli mesta vyvesená informácia o začatí stavebného konania na stavbu Terminal Shopping Center Banská Bystrica, avšak zatiaľ len na časť stavebných objektov chodníkov, ciest a spevnených plôch. Prípadné námietky voči navrhnutému projektu je možné podávať len do siedmich dní.

Po rokoch ide o najvýraznejší posun smerom k výstavbe, ktorý sľubuje, že Banská Bystrica by sa mohla v dohľadnej dobe zbaviť „najväčšej realitnej opachy Slovenska“. Rozhodnutie o umiestnení stavby je platné už od marca 2013. Pre začatie samotnej výstavby bude ešte potrebné vydanie stavebných povolení nielen pre líniové stavby, ale aj samotný komplex terminálu a obchodného centra.

Ešte v januári pritom investor predpokladal skorší sled udalostí a samospráva prisľúbila ústretový prístup. Projekt ale následne kritizovala odborná verejnosť, po čom ešte vedenie mesta vyvolalo s investorom ďalšie rokovania. Podľa predloženého projektu ale k výraznejším zmenám v priestorovom riešení priblíženia autobusového nástupišťa ku železničnej stanici nedošlo.

autobusova stanica terminal projekt

Ťažiskom projektu je okrem priestoru nového autobusového terminálu aj dvojpodlažné obchodné centrum a prislúchajúce parkovacie plochy. Obchodná časť má prepojiť cestu medzi autobusovým a vlakovým nádražím. Investor predpokladá celkové investície vo výške 17,5 milióna eur.

Ako vyplýva z predloženého projektu, pri výstavbe sa počíta aj s vybudovaním novej okružnej križovatky v priestore komunikácie pred autobusovou stanicou na ulici Cesta k Smrečine pod súčasnou čerpacou stanicou. Medzi stanicou a železnicou má vzniknúť napríklad cyklochodník. Kompletný projekt pre stavebné konanie v súvislosti s líniovými stavbami, je uverejnený na stránke mesta…