Nedávno sme vás informovali o probléme mesta splácať niektoré svoje záväzky, čo vyplynulo z  dočasného nesúladu medzi príjmami a výdavkami mesta.

Do problémov sa mali podľa medializovaných informácií dostať najmä miestni dopravcovia, voči ktorým má mesto dlh ešte z minulých rokov. Po skončení roka 2011 však vznikla mestu ďalšia povinnosť uhradiť stratu aj za vlaňajší rok, na čo v rozpočte neboli financie. Tento problém vyriešilo mesto notárskym uznaním dlhu a záväzkom jeho splatenia, na čo následne si Dopravný podnik môže sám čerpať úver.

Situácia je už ale zdá sa vyriešená aj ohľadom bežných platieb dopravcom, keď mesto už nabehlo na dohodnutý kalendár. V apríli na účty Dopravného podniku mesta Banská Bystrica a spoločnosti SAD Zvolen prišlo spolu takmer 300 tisíc eur. Každý mesiac pritom pôjdu z rozpočtu dopravcom iné sumy – od 290 tisíc až po takmer 375 tisíc eur. Ako už dávnejšie na pôde Mestskej rady i Mestského zastupiteľstva prezentoval ekonomický námestník Mestského úradu v Banskej Bystrici Branislav Slaný, samospráva by chcela vyrovnať všetky dlhy voči dopravcom a dostať tak do normálu i bežné splátky do konca roku 2013.

Služby MHD si pre svojich obyvateľov od dopravcov objednáva mesto ako výkony vo verejnom záujme. Strata vzniká kombináciou zliav pre deti, dôchodcov, ľudí zo zdravotným postihnutím a iných a zároveň nevyťaženosťou niektorých liniek. Ceny cestovného, zľavy i jednotlivé linky MHD schvaľuje mesto. Dopravcovia na Slovensku tak po skončení roka žiadajú o úhradu takto vzniknutej straty samosprávu, ktorá ich výkonom MHD v danom regióne poverila. V rozpočte mesta Banská Bystrica je hromadná doprava po školstve a administratíve najväčšou rozpočtovou položkou. V tomto roku plánuje mesto dotovať hromadnú dopravu sumou vyše 3,7 milióna eur.