Dôvodom znovuobjavenia takéhoto scenára sú tentokrát financie, ktoré chýbajú v mestskej pokladnici. Ako vo svojich stredajších reportážach informovali televízie Markíza a TA3, obom dopravcom v banskobystrickej MHD chýbajú zálohové platby za výkony vo verejnom záujme za niekoľko mesiacov.

„Ktorýkoľvek z dodávateľov môže pristúpiť k pozastaveniu dodávok. Ak hovoríme o elektrickej energii, hovoríme o zastavení trolejbusovej dopravy,“ uviedol pre TA3 riaditeľ dopravného úseku SAD Zvolen Marek Modranský. Pozastavením prevádzky nových trolejbusov, ktoré boli vlani nasadené do prevádzky vďaka podpore z európskych peňazí, by mohlo dôjsť k porušeniu europrojektu. Neuhradenou elektrinou však problémy nekončia. Meškať majú aj výplaty zamestnancov prepravných spoločností.

Mesto zdôvodňuje meškajúce platby úhradou vlaňajších záväzkov v začiatku tohto roka. Problémy prichádzajú napriek tomu, že mesto od nového roka pristúpilo k zvýšeniu miestnych daní a poplatkov: „Prvé peniaze z týchto daní mesto pocíti v máji a júni,“ priblížil pre televíziu Markíza ekonomický námestník MsÚ v Banskej Bystrici Branislav Slaný s tým, že súčasný dohodnutý splátkový kalendár dohodnutý by mal priniesť splatenie všetkých starých aj bežných záväzkov mesta voči dopravcom do konca roku 2013. Terajšiu situáciu vyrieši mesto podľa informácií televízie TA3 preklenovacím úverom.

MHD v Banskej Bystrici zabezpečujú spoločnosti SAD Zvolen a Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, ktorého väčšinovým vlastníkom je takisto SAD Zvolen.