Problémy so splácaním záväzkov mesto priznáva, s dodávateľmi rokovalo ohľadom vzniknutej situácie. Situácia by sa mala vyriešiť do prvej polovice roka.

Mesto Banská Bystrica neplatí niektorým svojim dodávateľom na čas. Posledné dni sa na to pre médiá posťažoval aj poslanec mestského zastupiteľstva Milan Smädo, ktorého firma zabezpečuje údržbu ciest. Podrobnejšie to rozvádzať nechcel, podobná situácia je ale aj v iných oblastiach. Ekonomický námestník Mestského úradu Branislav Slaný vysvetľuje: „Dôvodom je nesúlad medzi príjmami a výdavkami mesta. Podielové dane chodia svojim tempom, už teraz máme o 200-tisíc menej v rámci roka. Náš hlavný príjem, mestské dane, prichádzajú až v máji, v júni, takže automaticky je začiatok roka problémový.“

V dôsledku toho sa muselo mesto dohodnúť s dodávateľmi na riešení situácie. „Krátkodobé zdroje nie sú k dispozícii, museli sme teda rokovať s našimi dodávateľmi a dohodnúť sa na splátkových kalendároch, prípadne ich požiadať o trpezlivosť pri splácaní našich záväzkov. V priebehu prvého polroka by sme mali mať situáciu s cash-flow vyriešenú,“ dodal ekonomický námestník.

Slaný: Problém s dopravcom bol v čase medializácie dávno vyriešený

Ekonomická námestník Branislav Slaný sa vyjadril aj k medializovaným informáciám ohľadom chýbajúcich prostriedkov v mestskej hromadnej doprave. Mestské zastupiteľstvo na svojom utorňajšom zasadnutí schválilo uznanie dlhu voči Dopravnému podniku mesta (DPM), čo umožní dopravcovi čerpať z banky prekleňovací úver. „Keď v médiách odznela táto problematika, bola dávno vyriešená. Mesto a dopravca rokovali od začiatku roka o týchto možnostiach. Celé to vzniklo tak, že povinnosť mesta je po skončení roka doplatiť stratu. Je úplne logické, že žiadne mesto nie je schopné vyplatiť stratu vo výške 900 000 eur do 30 dní od zúčtovania. Išlo teda iba o technické riešenie.  Mesto si neberie úver, zoberie si ho dopravca. Mesto ale touto notárskou zápisnicou garantuje banke, že to bude v roku 2013 splácať,“ vysvetlil Slaný.

Mestu sa podľa námestníka podarilo pri rokovaní o doplatku za prevádzku mestskej hromadnej dopravy vyrokovať zníženie sumy o zhruba 35 až 40-tisíc eur. „Možno by sa zdalo, že pri tak veľkej sume je to nevýznamná položka. významná je ale z toho pohľadu, že mesto si začalo strážiť svoje záujmy, chráni ich a kontroluje. Očakávam, že v budúcnosti náklady môžu ísť dole, hlavne posúdením súbehu liniek alebo vyhodnotením efektívnosti dopravy ako takej. Sme schopní pár desať, možno stotisíc  euro v rámci bežnej prevádzky znížiť,“ dodal na záver ekonomický námestník Slaný.