Program podujatí: Evanjelický kostol, Lazovná 46, Banská Bystrica