Aj tento rok sa v Banskej Bystrici a v Španej Doline uskutoční podujatie Noc kostolov. Brány troch historických kostolov sa pre návštevníkov otvoria v piatok 10. júna a v sobotu 11. júna.

Úlohou projektu je byť pozvaním pre všetkých ľudí dobrej vôle k spoločnému stretnutiu a k objavovaniu krásy kresťanských výtvarných, architektonických a hudobných pokladov.

Piatok, 10. jún v Banskej Bystrici

KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE, Nám. Š. Moysesa

18:00 h – OTVORENIE CHRÁMU

Prehliadka farského kostola s odborným sprievodom cirkevného historika Gabriela Brendzu, po jej skončení možnosť návštevy vedľajšieho Kostola sv. Kríža

19:00 h – KRÁĽOVSKÁ HUDBA V CHRÁME

Organový koncert na kráľovskom nástroji v podaní regenschoriho Jána Bullu

20:00 h – CHRÁM V OBDOBÍ PRENASLEDOVANIA

Reflexia Gabriela Brendzu zameraná na časy útlaku, najmä roky 1954-1981, keď farský kostol spravoval kanonik Štefan Vlachovič (1912-1982)

21:00 h – KRÁSA CHRÁMU

Vonkajšie a vnútorné skvosty farského kostola predstaví kaplán Martin Garaj

EVANJELICKÝ KOSTOL, Lazovná ulica

20:00 h – ORGAN A DEJINY BANSKOBYSTRICKÉHO EVANJELICKÉHO KOSTOLA

História kostola s areálom: Lýdia Búliková

Historický romantický organ z roku 1893: Matúš Kucbel

Sobota, 11. jún v Španej Doline

KOSTOL PREMENENIA PÁNA Špania Dolina

19:00 h – BAROKOVÁ NOC

Dejiny barokového kostola s historickým organom v kontexte najnovších výskumov, organové auditórium barokového organa Martina Podkonického z roku 1751, s možnosťou prehliadky organa, ťahania barokových mechov a hry na dobové perkusie spolu s organom

Programom sprevádza: Matúš Kucbel