Pozvanie na jubilejný 10. ročník festivalu prijal aj španielsky organista Tomé. Tomé je titulárnym organistom katedrály na Menorce, kde pôsobí za monumentálnym historickým organom.

Práve zo Španielska k nám do Bystrice prinesie Tomé temperamentný program, obohatený aj o jeho vlastné kompozície.