Kvôli podivnej zmluve nakupovalo mesto v posledných rokoch predraženú elektrickú energiu. Malo by sa to zmeniť, je vyhlásené verejné obstarávanie na nového dodávateľa.

SakGog-300x293
Bývalý primátor Ivan Saktor zanechal svojmu nástupcovi podivnú zmluvu. Ilustračné foto: BBonline.sk

Mesto Banská Bystrica ide nakupovať elektrickú energiu na najbližšie dva roky. Vyhlásilo verejné obstarávanie, od ktorého očakáva lepšie ceny odoberanej energie. Banská Bystrica platila najviac z okolitých miest, napriek tomu, že má najväčší odber. Ak by malo mesto rovnaké ceny ako Zvolen, iba v prípade Zimného štadióna mohlo ušetriť 30-tisíc eur ročne.

Dodávateľom elektrickej energie bol od roku 2009 víťaz verejného obstarávania spoločnosť Komunal Energy. Tá bola jedinou, ktorá predložila ponuku v súťaži s predpokladanou hodnotou 2,7 milióna eur. Spoločnosť mala dodávať elektrickú energiu tri roky, vtedajší primátor Ivan Saktor však tri týždne pred voľbami podpísal sporný dodatok. Ten upravil ceny na rok 2011 a zároveň predĺžil zmluvu na ďalšie dva roky.

Tento postup napadol aj Najvyšší kontrolný úrad, ktorý konštatoval, že mesto nekonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. A keďže k pôvodnej zmluve existovali dva rovnako očíslované dodatky, Saktor nepostupoval ani v súlade s Občianskym zákonníkom.

Dohodnuté ceny boli navyše pre mesto nevýhodné. V roku 2009 síce nakupovalo energiu lacnejšie ako okolité okresné mestá, v ďalších rokoch však zmluva nezohľadnila prepad cien elektrickej energie na burzách. Nevýhodnosť zmluvy sa podčiarkla práve podpísaním Saktorovho sporného dodatku, kedy dodávateľ znížil ceny na roky 2011, 2012 a 2013 iba zanedbateľne.

Lepšie ceny ako Banská Bystrica malo v roku 2012 aj Brezno, ktoré odoberá iba 330 MW/hod, čo je sedemnásťnásobne menej.

Rok 2012

Mesto Ročná spotreba (MWhod) Jednotarif (MWhod) Vysoký tarif (MWhod) Nízky tarif (MWhod)
Zvolen 2500 55,4 eur 62,08 eur 35,79 eur
Žiar nad Hronom 2524 61,5 eur 64,36 eur 37,37 eur
Ružomberok 500 63,14 eur 70,4 eur 40,04 eur
Brezno 330 65,27 eur 70,55 eur 40,96 eur
Banská Bystrica 5635 72 eur 91,2 eur 58 eur

Viac k téme:

26.1.2012 – Mestskému úradu vypadol zo skrine kostlivec
27.1.2012 – Saktor: O žiadnom dodatku neviem
16.4.2012 – Dodávky elektriny pre mesto: Pochybenie za pochybením