Bývalý primátor hovorí, že bez súhlasu právneho oddelenia žiadny dodatok nepodpísal a pripúšťa možnosť, že jeho podpis je falzifikát.

Piatková tlačová konferencia, ktorú zvolal primátor mesta Peter Gogola k dodatku zmluve o dodávaní elektrickej energie, priniesla viac otáznikov ako odpovedí. Primátor v podstate iba zopakoval to, čo obdržali novinári v komuniké mesta, o ktorom sme vás informovali. Zopakoval, že dodatok, ktorý predlžuje pôvodnú dvojročnú zmluvu s dodávateľom aj na roky 2012 a 2013, oberá mesto o možnosť vyjednať čo najvýhodnejšie podmienky.

Ivan Saktor (vľavo) pri odovzdávaní primátorských kompetencií novozvolenému Petrovi Gogolovi v decembri 2010. Ilustračné foto: BBonline.sk

Primátor nevedel povedať či je táto zmluva pre mesto výhodná alebo nevýhodná. „Ak sa bavíme o ekonomických dopadoch sme v rovine dohadov. Ak by sme mali príležitosť súťažiť, možno by zvíťazil niekto iný, možno ten istý dodávateľ, ale s lepšími podmienkami,“ povedal Gogola na brífingu s novinármi. Podľa primátora má zodpovednosť za túto zmluvu ex-primátor Ivan Saktor, keďže dodatok podpísal.

„Žiaden dodatok som nevidel, neviem o čo sa jedná. Dodatkov k rôznym zmluvám sa podpísalo za štyri roky veľa. Bolo by seriózne, aby ma pán prednosta alebo pán primátor zavolali, ja sa na ten dodatok pozriem. Zatiaľ hovoríme o niečom o čom ja ani neviem,“ povedal v telefonickom rozhovore prítomným novinárom Saktor.

Bývalý primátor navyše odmietol, že by podpisoval niečo bez súhlasu organizačno-právneho oddelenia mesta. Navyše pripúšťa možnosť, že v prípade jeho podpisu na kontroverznom dokumente môže ísť o falzifikát.

Vyjadrenia predstaviteľov mesta sa rozchádzajú

Zmätok do celého prípadu pridávajú aj rozchádzajúce sa vyjadrenia predstaviteľov mesta.  Logicky sa totižto natíska otázka, že keď pôvodná zmluva končila 31.12.2011, a dodatok sa objavil až 18. januára tohto roka, prečo mesto nevypísalo súťaž na nového dodávateľa. Branislav Slaný, ekonomický námestník, v stredu pre BBonline.sk povedal, že mesto malo neoficiálne informácie, že takáto zmluva existuje. Preto nového dodávateľa nevyberalo, aby sa nedostalo do právneho sporu. Na piatkovovom tlačovom brífingu však Peter Gogola tvrdil, že na Mestskom úrade nikto o spornom dodatku nevedel a on osobne sa o ňom dozvedel až po doručení dodatku. Podľa neho mesto v septembri pripravovalo súťaž na nového dodávateľa elektrickej energie. Vo fáze prípravy ale zistilo, že v prípade, keď nie je zmluva vypovedaná tri mesiace pred jej ukončením, sa jej platnosť ďalej predlžuje. Preto mesto počkalo so súťažou a následnej sa objavil aj dodatok.

Taktiež spôsob akým sa mesto k dodatku dostalo je sporný. Podľa verzie mesta dodatok zaslal na Mestský úrad doporučenou poštou dodávateľ energie. Druhá verzia hovorí o tom, že dodatok si vyžiadal úrad.

Zaujímavý je aj spôsob komunikácie medzi predstaviteľmi mesta a Saktorom. Podľa primátora mesto odoslalo Saktorovi mail ohľadom dodatku, ale dosiaľ nedostali odpoveď. Saktor vraví, že úrad ho v tejto veci zatiaľ nekontaktoval: „Žiadny mail som nedostal a naozaj neviem o aký dodatok ide. Nemám problém sa dostaviť na úrad, za desať minút som tam, keďže pracujem v meste. Ale nikto ma neoslovil.“ Zvláštny spôsob komunikácie medzi oboma stranami podčiarkuje aj fakt, že vrcholní predstavitelia mesta aj Ivan Saktor boli prítomní na stredajšom slávnostnom odovzdávaní Cien primátora a  Ceny mesta v historickej Radnici.