Dodatok zmluvy podpísaný bývalým primátorom Ivanom Saktorom údajne nebol evidovaný v centrálnej evidencii zmlúv mesta.

Mestskému úradu v Banskej Bystrici obrazne povedané vypadol zo skrine kostlivec. V januári 2012 totiž dodávateľ, spoločnosť Komunal Energy, doručila mestu overenú kópiu Dodatku č.2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny. Dodatok bol podpísaný ešte bývalým primátorom Ivanom Saktorom 8. novembra 2010, teda 20 dní pred voľbami, v ktorých zvíťazil Peter Gogola pred Ľubomírom Vážnym. Pôvodná zmluva predpokladala, že Komunal Energy bude dodávať mestu elektrinu do 31.12.2011, na základe dodatku to však bude aj v rokoch 2012 a 2013.

“Za najväčší problém považujem, že nás tento dodatok pripravil o možnosť vysúťažiť lepšiu cenu,” povedal pre BBonline.sk ekonomický námestník Branislav Slaný. Námestník považuje za zvláštne, že táto zmluva nebola evidovaná v mestských archívoch. Mesto z neoficiálnych zdrojov tušilo, že podobný dodatok existuje, preto ani ku koncu roka nevyberalo nového dodávateľa elektriny.

Dodatok pritom právnici mesta v minulosti neodporučili podpísať. Podľa komuniké, ktoré novinárom rozoslal Mestský úrad, príslušné oddelenia dali zamietavé stanovisko k presne rovnakému zneniu zmluvy, akú nakoniec bývalý primátor podpísal.

U Ivana Saktora je to už druhý známy prípad, kedy vyšlo najavo, že sa tesne pred koncom svojho volebného obdobia podpísal pod kontroverzné rozhodnutia. Podobný prípad bol aj v prípade navýšenia základného imania v prípade Dopravného podniku mesta Banská Bystrica štyri dni pred voľbami. Súkromná spoločnosť vtedy za 2800 eur získala väčšinu v DPM, pričom k rozhodovaniu v podniku stačí súhlas nadpolovičného vlastníka akcií.