Rozdielna výška dotácií na žiakov v štátnych školách, ktorých zriaďovateľom je na základe preneseného výkonu štátnej správy samotné mesto, a súkromných či cirkevných školách bola v Banskej Bystrici témou dlhé roky. Mnohí mestskí poslanci sa dlhodobo zasadzovali o vyššie príspevky pre mestské školy na úkor tých súkromných a cirkevných.

Pre aktuálny rok mesto počítalo pre vybrané druhy súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení s príspevkom na žiakov len na úrovni okolo 90% sumy, ktorú smerovalo svojim školám.

Zmena však napokon po rokoch prišla zhora a to zmenou predmetných zákonov na pôde Národnej rady Slovenskej republiky.

Príspevky na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevnej súkromnej materskej školy, žiaka cirkevného súkromného školského zariadenia, potencionálneho stravníka žiaka základnej školy v cirkevných a súkromných zariadeniach školského stravovania, tak budú s platnosťou od začiatku aktuálneho roka rovnaké bez ohľadu na zriaďovateľa.

V rozpočte museli nájsť cez 300-tisíc eur

Keďže zmena zákonov prišla len v závere roka, samospráva na ňu ešte nestihla reagovať pri vlaňajšom schvaľovaní rozpočtu mesta na rok 2022. Poslanci tak museli úpravu vykonať dodatočne, čo sa udialo na piatkovom mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva.

Neľahkú úlohu pred sebou mal ekonomický odbor Mestského úradu v Banskej Bystrici, keďže samospráva sa zatiaľ nemôže spoliehať na iné ekonomické predikcie, než zo záveru minulého roka. S vyššími príjmami tak počítať nemôže, navyše poslanci očakávajú počas roka, na základe prísľubu vedenia mesta, ďalšie navyšovanie prostriedkov určených pre mestské časti. Celkovo si zmena príspevkov pre súkromné a cirkevné školské zariadenia vyžiadala pre rok 2022 navýšenie rozpočtovanej sumy o 311 469 eur na celkových 3 145 540 eur.

Prostriedky tak bolo potrebné hľadať v schválenom rozpočte bez zmeny jeho výšky. Až o vyše 113-tisíc eur tak bol napríklad okresaný rozpočet samotného Mestského úradu v kategórii administratíva, ďalších takmer 30-tisíc eur rozpočet na správu a evidenciu majetku mesta a 20-tisíc eur pôvodne počítaných na materiálové zabezpečenie úradu. Až vyše 60-tisíc eur ubudlo z rozpočtu na sociálne služby, o 14-tisíc eur menej bude mať samospráva aj na propagáciu a prezentáciu mesta a 10-tisíc eur ubudlo aj z rozpočtu na fontány. Celkom tak mesto muselo z jednotlivých kapitol nájsť už spomínaných 311 469 eur.