Samospráva hovorí o realizácii najväčších investícií za ostatných 30 rokov. Vo volebnom roku bude mesto pracovať aj s rekordným rozpočtom na úrovni 97 024 651 eur. Napriek rekordným sumám však museli vo viacerých kapitolách nastať aj škrty.

Najnižší rozpočet za ostatné roky má napríklad naplánovaná administratíva samotného mestského úradu. Najväčšie rozpočtové položky však rastú. Podpisuje sa pod to podľa samosprávy zdražovanie elektrickej energie, inflácia či nové legislatívne povinnosti. Najviac z 97-miliónového rozpočtu, približne tretinu, si tradične vyžiada oblasť školstva, nasledujú náklady na prevádzku MHD či sociálne služby. Mesto však plánuje aj výrazné investície.

„V roku 2021 bola pre nás počas boja s druhou a treťou vlnou pandémie veľmi dôležitá udržateľnosť vitálnych funkcií mesta, čo sa nám aj podarilo vďaka dobrému hospodáreniu z minulých rokov. Práve preto sme mohli venovať veľkú energiu realizácii plánovaných investícií. V tomto chceme pokračovať aj naďalej. V roku 2022 nás čaká realizácia mnohých projektov, ktoré budú financované nielen z mestského rozpočtu, ale aj zo získaných európskych zdrojov,“ povedal primátor Ján Nosko.

Patrí do nich kľúčový dopravný dokument – plán udržateľnej mobility mesta, cyklomost v Radvani ponad rýchlostnú cestu R1, výstavba cyklotrás, rekonštrukcia zastávok MHD, modernizácia svetelnej signalizácie na hlavnom cestnom ťahu popri Hrone, rekonštrukcia materskej školy na Šalgotarjánskej ulici, vybavenie odborných učební vo všetkých základných školách, vnútrobloky Tatranská – Sitnianska a Tulská, výstavba nájomných bytov na Ďumbierskej ulici, odkúpenie Domu kultúry, projekty v rámci reakcie na zmenu klímy a mnohé iné.

Mesto chce pokračovať aj v iniciatíve a projektovej príprave Zelených sídlisk, ale aj revitalizácie Mestského parku a Parku Radvanských či rekonštrukcie Námestia Slobody.

Plánujú sa zrealizovať aj rekonštrukcie ciest Lazovná – Bottova – Medený Hámor, Bakossova, Tajovského, Bernolákova a Poľná. Na jar sa naplno rozbehne už začatá rekonštrukcia cesty a chodníkov v úseku od Kyjevského námestia cez Nové Kalište – THK až po kruhový objazd na Tajovského ulici.

„Budúci rok plánujeme zrealizovať aj výstavbu dvoch kruhových objazdov pri Mestskom parku a v križovatke pri Medenom hámri. V rámci chodníkov pripravujeme rekonštrukciu napr. na Tatranskej, Kráľovohoľskej a Okružnej ulici čí výstavbu nových v Kremničke, Uľanke, Kostiviarskej a na Pršianskej terase. Vybudujeme nové inkluzívne detské ihrisko v Radvani či hokejbalové ihrisko a skate park na Uhlisku. Začať s prácami plánujeme aj na parkovisku za Tatranskou ulicou,“ uviedol viceprimátor Jakub Gajdošík (HLAS-SD).

Poslanci nateraz prišli o časť „svojich“ peňazí v obvodoch pre volebný rok

Nie po prvýkrát sa v pléne mestského zastupiteľstva najväčšia diskusia pri schvaľovaní rozpočtu viedla okolo prostriedkov vyčlenených pre jednotlivé mestské časti. O tých majú možnosť rozhodovať priamo výbory mestských častí, a teda najmä priamo poslanci za daný obvod.

Ide o prostriedky, ktoré môžu účelovo vyčleniť napríklad na opravy chodníkov či schodísk alebo ďalších prvkov priamo v obvodoch bez ďalšej potreby odsúhlasenia na pôde MsZ či úradu. V tomto roku mali jednotlivé mestské časti k dispozícii po 60-tisíc eur, rozpočet pre budúci rok počíta so sumou 40-tisíc eur.

Práve tejto oblasti sa týkal jediný pozmeňujúci návrh, ktorý spomedzi poslancov k rozpočtu prišiel. Predseda klubu Banskobystrická alternatíva Martin Úradníček prišiel s návrhom na vyrovnanie úrovne rozpočtu pre mestské časti k tohtoročným 60-tisícom eur. „Mali sme predstavu navýšenia na 80-tisíc eur. Bolo nám viackrát opakované, že niet skadiaľ. Tak sme skúšali hľadať aj my. Všetci, ktorí pôsobíme vo volebných obvodoch vieme, že aj toto je nesmierne dôležitá činnosť tak, ako je aj oprava výtlkov,“ uviedol Úradníček.

Pre poslancov ide zároveň o efektívny nástroj priamej realizácie podnetov od obyvateľov. Práve pre volebný rok preto ide o citlivú tému.

„Je pekná vec, že veľké projekty robíme, ale aj ten prepadnutý chodník a diery v komunikáciách je potrebné dať do poriadku. Toto je tá mravenčia práca poslancov, najmä nezávislých, treba to otvorene povedať, ktorí potrebujú takto hlavne v budúcom roku, vo volebnom roku, tieto veci riešiť. Takisto sme sedeli s primátorom na pracovných rokovaniach, kde sme pretláčali túto vec. Napokon sme sa dohodli tak, že nebudeme tlačiť na pílu, ale tak ako v tomto roku, sa zdroje nájdu aj v budúcom roku. Som presvedčený, že sa nájdu. Ideme za jedným cieľom. Veci aj našim voličom zrealizovať tak, aby sme boli úspešní v budúcich voľbách. Tí, ktorí pôjdu samozrejme ďalej,“ povedal dlhoročný poslanec MsZ Milan Smädo (Klub nezávislých poslancov).

Poslanci však otvorili aj tému efektívnosti opráv riadených výbormi mestských častí.

„Začíname tu riešiť inú tému, a tou sú vôbec kompetencie mestských častí a ich starostlivosť o konkrétne oblasti. Nie sme v stave, že by sme na meste o nejakých prepadnutých chodníkoch nevedeli. Všetko je evidované, každé jedno poškodenie. Práve malé zákazky, ktoré sa robia, sa niekedy ukazujú ako rýchla výhra, ale veľakrát sa k nim o rok o dva vraciame a škrabeme sa za uchom, prečo sme to vtedy urobili za 5 alebo 10-tisíc, lebo nám treba robiť ďalšiu súčasť tej oblasti vo väčšom rozsahu. Prikláňam sa k tomu, aby takúto starostlivosť prebralo mesto a riešilo to v rámci ucelených veľkých zákaziek, čo sa ukázalo ako najhospodárnejšie a trvácnejšie. Z týchto prostriedkov nech sa čerpá na iné aktivity, za ktoré budú mestské časti zodpovedať,“ uviedol Marek Modranský (HLAS-SD).

Návrh Banskobystrickej alternatívy schválený nebol. Väčšina poslancov sa stotožnila s deklaráciou primátora, ktorý avizoval, že sa počas roka bude samospráva snažiť doplniť tieto prostriedky následnou zmenou rozpočtu. Návrh rozpočtu bol tak schválený bez zmeny.