Mesto po vyše roku čiastočne dokončilo úpravu komunikácie okolo areálu Múzea SNP, pristúpilo tiež k čisteniu povstaleckých sôch v centre Banskej Bystrice.

„Naše mesto sa čoskoro stane centrom pozornosti slovenských, ale aj svetových politikov a médií. Je preto pre nás prioritou, popri štandardnej údržbe miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, zveľaďovať tie časti mesta, v ktorých budú prebiehať hlavné oslavy,” povedal primátor mesta Peter Gogola.

cesta okolo muzea snpOslavy 70. výročia Slovenského národného povstania sú predo dvermi a Banská Bystrica sa snaží urobiť všetko pre to, aby bola pripravená na množstvo návštevníkov, ktorí ho počas osláv navštívia. Už v priebehu minulého roka mesto po tlaku Múzea SNP vybudovalo dočasnú prístupovú komunikáciu pri jeho areáli, ktorá je vedená na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Teraz na jej časť pribudol už i asfaltový povrch. Komunikácia spája parkovisko pred múzeom so zrekonštruovanou záhradou Chavivy Reichovej. Podľa slov Renáty Hláčikovej, vedúcej Oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí, bola táto oprava vykonávaná v rozsahu finančných prostriedkov, ktoré mala samospráva k dispozícii.

Súčasťou prípravy na oslavy 70. výročia SNP bude aj očistenie sochy Partizán od Karola Dúbravského, ktorá bola spomienkou na ťažké boje v Banskej Bystrici umiestnená pod Urpínom pri príležitosti osláv 20. výročia SNP. Rovnako bude očistený aj Pamätník obetiam fašizmu v Kremničke, kde po potlačení Slovenského národného povstania popravili 747 ľudí.

Samospráva sa na oslavy pripravuje aj po dopravnej stránke. Presne 29. augusta bude MHD v meste zadarmo.