Mesto Banská Bystrica informovalo, že Banskobystričania i všetci návštevníci osláv 70. výročia SNP, budú môcť počas celého dňa 29. augusta 2014 využívať služby mestskej hromadnej dopravy bezplatne. Mesto tak chce vyjsť v ústrety obyvateľom Banskej Bystrice a jej návštevníkom v deň výročia, ktoré sa pre mesto stalo symbolom.

MHDBezplatná doprava bude vo všetkých vozidlách mestskej hromadnej dopravy. Cestujúci nebudú mať povinnosť preukazovať sa žiadnym dokladom a nástup do vozidiel bude možný  všetkými dverami. Doprava bude zabezpečená v takom rozsahu, ako počas sviatkov.

„Považujem za správne, aby mesto, v ktorom Slovenské národné povstanie vypuklo, ako aj jeho obyvatelia, nezabúdali na tento významný míľnik v našich dejinách. Keďže sa jedná o tak významné výročie a predpokladá sa, že v meste bude množstvo návštevníkov, máme pre všetkých dobrú správu v podobe bezplatnej dopravy 29. augusta 2014. Verím tiež, že týmto krokom sa nám podarí znížiť počet automobilov v meste a oslavy SNP by tak nemala znepríjemňovať zlá dopravná situácia,“ povedal primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.

Z dôvodu prijatých dopravných opatrení zabezpečujúcich bezpečnosť obyvateľov aj návštevníkov (úplná uzávierka úseku cesty I/66), nebude mestská hromadná doprava jazdiť po obvyklých trasách a časť trolejbusovej dopravy bude nahradená autobusmi. Dopravcovia, SAD Zvolen, a.s. a DPMBB a.s., vypracujú cestovný poriadok na piatok 29. augusta 2014, ktorý bude platiť v čase uzatvorenia cesty I/66, t.j. od 9.00 hod. do 16.00 hod. Verejnosť bude o vedení dopravy počas osláv včas informovaná.