Mestskí poslanci v utorok ráno na svojom mimoriadnom zasadnutí schválili návrh vedenia mesta, ktorým samospráva po dostavbe novej autobusovej stanice s obchodným centrom preberie do vlastníctva dopravnú časť komplexu.

Terminal shopping center autobusova stanica Banska Bystrica

Pred zhruba mesiacom začali v areáli bývalej autobusovej stanice búracie práce. Ako sme vás už informovali, vedenie mesta po rokovaniach s investorom vyjadrilo záujem na prevzatí dopravnej časti objektu. Záujem o jej kúpu a následnú prevádzku však mali prejaviť aj súkromní dopravcovia podobne, ako je tomu vo viacerých väčších mestách. Podľa viceprimátora Jakuba Gajdošíka, ale tým ponúkal investor len prenájom priestoru. Zástupca investičnej spoločnosti PRIMUM však na zasadnutí chýbal.

Na úvod utorňajšieho zasadutia primátor Ján Nosko uviedol, že za vedenie mesta urobili všetko pre vyriešenie problému autobusovej stanice. Vopred sa snažil apelovať na poslancov, ktorí pred rokovaním vyjadrili pochybnosti nad navrhnutým riešením. „Treba si uvedomiť, či vaše rozhodnutie je rozhodnutím vašich voličov, alebo iných vašich pohnútok. Vyjadrením svojho názoru máme teraz možnosť posunúť tento projekt do reality,“ povedal primátor.

Dostavba bez vstupu mesta by bola podľa primátora otvorená

„Zostáva tu otázka, či dostavia investor autobusovú stanicu aj bez vstupu mesta. Otázkou je tiež, prečo sa investor zbavuje ziskovej časti stanice, keď nemusí,“ opýtal sa poslanec Martin Klus z Klubu nezávislých poslancov.

„Či investor dostavia stanicu je v tejto chvíli otvorené, minimálne. A ak ju nedostavia, nebudeme ju odkupovať,“ reagoval primátor Ján Nosko.  Podľa hlavy mesta prevádzkovanie autobusovej stanice nepatrí do oblasti podnikania investora a preto ju ponúka mestu.

Terminal shopping center autobusova stanica Banska BystricaPavol Katreniak z Banskobystrickej alternatívy poukázal na riziká ohľadom vývoja autobusovej dopravy a tiež ochoty dopravcov platiť vyššie poplatky, s ktorými finančný rozpočet počíta. „Nekupujeme mačku vo vreci? Prečo to kupujeme tak narýchlo?,“ pýtal sa Katreniak.

Na samotný projekt nákupného centra poukázala poslankyňa Ľudmila Priehodová (BBA), podľa ktorej takýto objekt patrí na okraj mesta. „Bystrica už má shoppingov nad hlavu. Sme ochotní obetovať seriózny dopravný uzol ďalšiemu pre mesto zbytočnému shoppingu? Ja teda nie,“ uviedla.

Aj keď viacerí poslanci kritizovali neskoré zverejnenie zmlúv a pochybovali najmä o novom dlhodobom zadĺžení mesta, a to vrátane zástupcov najsilnejšieho poslaneckého klubu, prevládol záujem na zbavenie sa dlhodobého strašidla mesta. Za hlasovalo 21, proti bolo 9 poslancov BBA a Martin Klus z Klubu nezávislých poslancov. Potrebný počet zastupiteľov pritom predtým neschválil udelenie slova architektovi Igorovi Teplanovi a neprešiel ani návrh Martina Klusa na prerušenie zasadnutia a získanie doplňujúcich informácií od investora.

Záznam z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

https://www.youtube.com/watch?v=gUix33gSCKg

Mesto bude kupovať až po kolaudácii

Kúpou za 3,8 milióna eur s DPH získa mesto do vlastníctva všetky dopravné plochy nástupíšť a výstupišťa autobusovej stanice, priestory dopravnej kancelárie a čakárne, ale tiež tri predajné priestory. Stane sa tiež spoluvlastníkom viacerých technických častí, zázemia a príslušných pozemkov. Práve na tie si mesto dalo vyhotoviť aj znalecký posudok a podľa znalca Jozefa Oravkina majú samotné pozemky pod budúcim komplexom v súčasnosti hodnotu necelých 2,8 milióna eur.

autobusova stanica banska bystrica bbonline.skPodmienkou je, že investor, bratislavská spoločnosť PRIMUM, vybuduje celý objekt Terminal Shopping Center do 31. júla 2017, a to na vlastné náklady. Mesto ku schválenej kúpe pristúpi až následne formou odkúpenia. Zaistenie financovania projektu bude teda v mestskom rozpočte aktuálne až v roku 2017.

Vtedy by si mesto vzalo úver na obdobie až tridsiatich rokov za týmto účelom, ktorý by sa ale mal splácať z príjmov od dopravcov. Autobusová stanica by mala mestu generovať okolo 200-tisíc eur ročne, splátka úveru by mala byť na úrovni 150-tisíc eur. Zadĺženosť mesta, v porovnaní k jeho ročnému rozpočtu má na budúci rok dosiahnuť okolo 21%, po prijatí úveru v roku 2017, by to malo byť maximálne 27,8%.

V prípade, že by sa mesto rozhodlo odstúpiť od zmluvy a po dokončení stavby nepristúpiť ku kúpe objektu, bude musieť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100-tisíc eur. Zmluvné pokuty však v prípade opozdenia stavby, alebo nepristúpeniu k odpredaju, hrozia aj investorovi.